RISC OS Expo 2002

Inmiddels natuurlijk al bekend: dit jaar vindt onze Expo plaats op 22 juni op de vertrouwde lokatie in Nieuwegein. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang. Hoewel er nog niet veel concreets over kan worden gemeld, verwachten we toch ook dit jaar weer een aantal interessante exposanten welkom te kunnen heten.

Sponsors
Wel kunnen we al melden dat DESK uit Rotterdam weer graag als hoofdsponsor van de Expo optreedt en dat ook RISCOS Ltd de Expo weer als sponsor ondersteunt. Mede dank zij deze sponsors is het mogelijk om de Expo steeds weer op de bekende representatieve lokatie te organiseren!
Voorbeschouwingen over mogelijke primeurs op de Expo kunnen we op dit moment nog niet te geven, maar... wie weet!

Regio's en werkgroepen
Bij deze nodigen we graag alle regio's en werkgroepen uit om een activiteit/demonstratie op de Expo te verzorgen. Want al is de benaming Landelijk Dag verdwenen, de Expo is natuurlijk ook nog steeds nadrukkelijk bedoeld als een ontmoetingsdag voor leden en andere belangstellenden. Juist dit jaar kunnen we wel meer niet-leden verwachten, nu onlangs de RISC OS Computergroep van de HCC is opgericht. Deze computergroep boort voor het promoten van "ons" besturingssysteem via de HCC een geheel nieuwe groep computergebruikers aan! Daar ligt onder andere door de Expo voor ons allemaal natuurlijk een uitdaging.

Graag horen wij van jullie bijtijds over welke ruimte je regio/werkgroep zou willen beschikken.

Jullie vragen beantwoorden we natuurlijk graag via RISCOSexpo@care-it.demon.nl

Matt Hendriks
Aad Bezemer

Big Ben Club RISC OS EXPO 22 juni 2002
hotel Mercure Nieuwegein van 10.00 tot 17.00 uur