M is C een column van MC

Ik heb al enige tijd gemerkt dat velen, in Engeland maar ook hier in ons eigen land, een RISC OS laptop in feite niet zo zien zitten. De meest gebruikte argumenten gingen over een te klein scherm, te weinig uitbreidingsmogelijkheden, te duur in vergelijking met de Intel portables en hun klonen.

Wat voor kans heeft nu een RISC OS laptop tegenover de andere reeds bestaande merken die ook meer te bieden hebben. Slechts enkelen wezen er op dat de kracht van een kleine RISC OS machine ligt in het gebruik van een processor die het minste energieverbruik heeft. Doch over dat aspect later...

IBM heeft, nog niet zo lang geleden, een prognose gemaakt over de computer, zijn toekomstige functie en gebruik. Ook anderen zijn bezig met het stellen van een toekomstvisie. Maar laten we eerst eens rubriceren waar het apparaat voor wordt gebruikt en hoe dat in de toekomst zal liggen.

In de eerste plaats zijn daar de bedrijven: industrie en administratief. Industrieel (ook medisch) wordt het ding gebruikt ter ondersteuning waarbij elke vorm vam industrie z'n eigen specialisme stelt. Administratief is het gebruik voornamelijk boekhoudkundig, taalkundig en opslag. In die bedrijfsvormen is het onbelangrijk dat het apparaat handzaam of gemakkelijk hanteerbaar is, meestentijds staat 'ie op een vaste plaats of is het ingebouwd. Klein van omvang is geen voorwaarde netzomin als energie gebruik.

Als tweede gebruiksomgeving zien we wonen en ambulantie in drie vormen: besturing van apparaten (verwarming, auto's!), administratief en mobiel. Edoch, anders dan bij de bedrijfsnormen is de omvang van de computer nu wel belangrijk. Een in een wasmachine ingebouwde besturingscomputer kan gewoon niet groot zijn omdat de wasmachine -net als andere huishoudelijke apparatuur- aan een bepaalde maximale grootte is gebonden.

Dan administratief. Hoe langer hoe meer gaat men dat ding zien als iets dat je overal wilt, kan of moet gebruiken. In de woonkamer, in de werkkamer, de trein, het vliegtuig: je moet er mee kunnen werken en ook je kunnen verpozen. Variatie dus. En tenslotte als lopende agenda annex telefoon en navigatie: een klein en lichtgewicht apparaat. Een cpu die vooral energie-zuinig werkt is altijd de voorwaarde. En applicaties die minder handelingen noodzaken en derhalve eveneens energie-zuinig zijn.

Het schijnt mij toe dat de toekomst is aan Risc machines. De vaker gehoorde opmerking dat Risc nu evenveel handelingen vraagt als Cisc en dus evenveel enegie benodigt lijkt mij niet juist: Risc-cpu's verwerken evenveel maar werken op een frequentie van gemiddeld 50% van de Cisc-en, doen dus per tijdseenheid minder handelingen. Hogere frequentie is meer energie is meer warmte is meer warmte-afvoer is meer energie is .... De vicieuze cirkel!

Een kleinere Risc machine met een zeer logisch werkend OS als ons RISC OS, dus. De Solo bijvoorbeeld, verder een portable RiscStation als voorloper op spul vergelijkbaar met aanwezige portabels en, helemaal, de 'zak'-machine. Dus wordt het PR: luisteren naar de wensen van de gebruiker en dan die markt bewerken met reclame! We kunnen spannende tijden tegemoet gaan. En ik hoop dat die tijden ook spannend worden gemaakt door/voor diverse fabrikanten (en werkelijk tussen haakjes: vernam dat Intel meer afzet heeft van, cq meer verdient aan StrongARMs dan aan Pentiums!).

PS) Dit in een weekblad gelezen stukje wil ik jullie niet onhouden. Een Japanse geleerde heeft een halsband voor z'n hond uitgevonden. Die halsband bevat een chip die, als de hond blaft "gevaar", automatisch belt naar het mobieltje van z'n baas of naar de politie. En zo is de inbreker op heterdaad te betrappen. Niet slecht voor een € 25.--.

groetend, Max van Loon