Snelheidstesten met !ArmSI
bij elkaar gegaard door Henri Derksen

In mijn vorige artikel heb ik wat uitgelegd over de werking van de (Kinetic) StrongARM samen met de verschillende versies van het Risc Operating System, d.w.z. 3.50 t/m 4.03.

Op dat moment had ik een aantal testresultaten nog niet binnen. Heel interessant is het opvoeren van een normale StrongARM van 233 naar 287 MHz (zonder ventilatorkoeling) en dan het OS te upgraden naar RISC OS 4.02. Onze landelijke penningmeester Paul Porcelijn heeft dat met succes gedaan en zie in de tabel het resultaat. Om het vergelijkbaar te maken heb ik ook mensen die een eerste versie van de StrongARM op 202 MHz bezaten en die onder zowel RISC OS 3.70 als RISC OS 4.02 en 4.03 laten testen. Voor een goede vergelijking is het dan belangrijk dat iedereen de test onder dezelfde condities, d.w.z. een schermresolutie van SVGA (=800 x 600 x 256) uitvoert.De applicatie !ArmSI is public domain en staat op UniCorn BBS ter download c.q. filerequest en komt waarschijnlijk ook op de in aanmaak zijnde Big Ben Club CD3.

Noot: elke (hardware-) modificatie is volledig voor eigen risico en valt ook buiten de eventueel nog van kracht zijnde garantie. De auteur, redactie en de vereniging Big Ben Club aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer gebruikers naar aanleiding van het vorige of dit artikel hard- en/of software-schade ondervinden. M.a.w. zelf je processor overclocken (opvoeren) kan gevaarlijk zijn.

Voor nadere informatie kan men terecht bij (bestuurs-)leden van de Werkgroep Hardware. De contactgegevens daarvan staan de in de "Kaderlijst" welke elke secretaris van elke Big Ben regio in z'n bezit heeft.

Veel test- en vergelijkingsplezier gewenst door Henri Derksen.