Van de ledenadministratie

Bij deze papieren *Asterisk treft U Uw lidmaatschapskaart 2002 aan. Op deze lidmaatschapskaart treft U alle gegevens aan zoals deze bij de ledenadministratie van de club bekend zijn. Dat zijn Uw naam, adres, postcode en woonplaats, telefoon-/faxnummer, uw regionummer, het emailadres en Aconetpointnummer en tenslotte welke machines U in uw bezit heeft.

Rechts bovenaan op de lidkaart treft U een volgnummer aan. Dat nummer is alleen voor het gemak voor de verzending zodat de juiste lidkaart in de juiste enveloppe komt. Verder heeft het geen betekenis.

Mocht er onverhoopt een fout voorkomen op Uw lidkaart of een bepaald gegeven ontbreken, wilt U dan zo vriendelijk zijn om het onderste gedeelte van de lidkaart met de benodigde verbeteringen terug te sturen naar het correspondentieadres van de vereniging of via een telefoontje naar 040-2052238.

Van veel leden hebben wij nog geen emailadres. Voor het automatisch versturen van het clubblad aan de leden dan wel een emailtje met de aankondiging dat de redacteur er weer in is geslaagd zoveel bladzijdes tekst te vergaren, hebben wij Uw emailadres nodig. Laat dat svp aan ons weten (via de wijzigingskaart onderaan Uw lidkaart). U kunt altijd het clubblad downloaden op de club-homepage.

Vergeet niet Uw lidkaart mee te nemen naar de Expo op 22 juni a.s.. De lidmaatschapskaart geld als Uw toegangsbewijs. De lidkaarten worden alleen verstuurd naar de leden die hun contributie reeds hebben voldaan.

In deze Asterisk is ook weer de ledenlijst opgenomen van de leden, die te kennen hebben gegeven dat hun naam, enz. in de *Ast. gepubliceerd mag worden. Bewust zijn de emailadressen in deze lijst NIET opgenomen, daar wij als bestuur er niet zeker van zijn dat de leden die te kennen hebben gegeven dat hun naam wel opgenomen mag worden in de landelijke ledenlijst daarmee ook hun emailadres hebben bedoeld.

Op het eind van dit jaar zal (zoals gebruikelijk) een acceptgiro worden gestuurd voor continuering van Uw lidmaatschap in 2003. Op deze acceptgiro kunt U dan aangeven of Uw naam, telefoonnummer, emailadres, etc. mag worden vermeld in de landelijke ledenlijst. Bij deze giro zal een toelichting hierover worden toegevoegd.

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot ziens op 22 juni (niet vergeten!)

Charles Deckers, ledenadministrateur