Van de voorzitter

Of ik het voorjaar in de kop heb? Zou kunnen: ik ben verwoed mijn harde schijf aan het opschonen. Een poetsdoek komt daar niet aan de pas; ik wil zoveel mogelijk ruimte hebben voor ik de installatie van de Select CD-ROM op mijn Risc PC los laat.

Want dit voorjaar doen zich ineens gebeurtenissen voor die we lang en ONgeduldig hebben moeten afwachten. Ineens lag daar een CD-ROM op de mat. Van RISC OS Select, gedateerd April 2002.
Het label vermeldt:
"Issue 1 Release 9"
"RISC OS 4.29 (23 Apr 2002)" "Copyright © RISCOS Ltd 2002"
Spannend hoor. De installatie zal vast baat hebben bij zoveel mogelijk vrije ruimte, vandaar.

Ineens gonst het weer rond de telg van MicroDigital, de Omega. Er is een werkend prototype. Zoals Frank Kraaij meldt:
"David Holden van APDL heeft inmiddels (...) de machine uitvoerig mogen bekijken; (...) hij heeft gewerkt met een computer waarbij in de RISCOS desktop met Vantage is gewerkt in 1600 * 1200 in 16 miljoen kleuren zonder enig probleem. Met een standaard muis en keyboard."

Normaal zou de Hollander in mij denken: "Zien is geloven". Nu was mijn eerste reactie er een van respect voor de taaie vasthoudendheid in een duivelse klus. Want de mensen van MicroDigital werken er al zo lang aan - de bedrijfskosten gaan gewoon door. Maar ook de tijd staat niet stil: het moet ellendig zijn, zo'n ontwerp te ontdoen van onvoorziene onhebbelijkheden; om dan ook nog eens het concept bij te stellen op ontwikkelingen in de markt, is logisch - maar ook moedig!

En - iets minder ineens - nadert de datum van de RISC OS Expo Show 2002: zaterdag 22 juni, Nieuwegein. Kernactiviteit van onze vereniging, weer dankzij de inzet en expertise van Aad Bezemer en Matt Hendriks. Het zou prachtig zijn als de Omega hier zijn introductie beleeft. Maar zeker weten dat het ook dit jaar de moeite loont, naar Nieuwegein te komen!

En zo vindt u, met diezelfde RISC OS Expo Show als aanleiding, ineens weer een papieren *Asterisk op de mat. Vorig jaar konden we slechts door het besluit, "digitaal te gaan", ons verzekeren van het behoud van ons clubblad i.c. van een redacteur. Niemand heeft kunnen bevroeden wat een geweldige impuls dat zou geven aan vormgeving en toegankelijkheid van informatie van ons verenigingsblad.

Wie hem kent, zal bevestigen dat Peter van den Berg de lat hoog legt: 't is een ambachtsman, zij het een rusteloze. Door zijn inbreng en inzet werd "het digitaal gaan" van een enig mogelijke keuze een duidelijke stap voorwaarts.

U heeft 'm net van de mat geraapt - blader dus maar gauw verder; ik ben al blij dat u me even gelegenheid gaf, u veel leesplezier met deze ouderwets papieren Asterisk te wensen. Ik hoop, ook u weer te treffen tijdens de RISC OS EXPO 2002.
Ineens is dit voorjaar nog meer veelbelovend!

Jos Ulijn, voorzitter "Big Ben Club".