Van de voorzitter

Ik weet (te) weinig van DTP en ben nog altijd niet bedreven met !Draw. Het was dan ook behalve het gewenste product vooral het streven naar perfectie met dat vleugje monnikenwerk, dat me gaande hield. Het resultaat moest uiteraard op papier - in kleur. Dus met een Postscript bestand op flop naar de CopyProfs in Hengelo, een copyshop waar ik eerder al bereidwillig was geholpen.

En nog maar eens, nadat bleek dat ik toch echt een blanco flop bij me had - de verkeerde dus. Aanvankelijk wilden alleen de "convert to path" tekstelementen in beeld komen. Via Illustrator kwam het geheel tevoorschijn - zij het dat vreemd genoeg één regel uit een textarea daar verscheen waar-ie absoluut niet bedoeld was. Ook dat kwam helemaal goed. De print zag er geweldig uit. En de plotselinge ingeving: 'm insealen, had navenant resultaat: PERFECT, vond ik..

Om vrijwel meteen onder ogen te zien dat naarmate je de perfectie nadert, de onvolkomenheden de perfectionist recht in zijn gezicht uitlachen. Want waar moeten voorzitter en secretaris een oorkonde ondertekenen die strak in het glimmende plastic pak zit?!

De ontstaansgeschiedenis van de oorkonde "Club Kanjer 2002", althans het laatste stadium. Over de verdere geschiedenis kan ik kort zijn. Zolang ik lid ben van deze vereniging, heb ik mensen meegemaakt die zich voor onze club inzetten. Met een ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid en ogenschijnlijk gemak. Schijn bedriegt. Iedere keer weer word ik stil van de discipline en inzet waarmee deze mensen de taak vervullen die ze op zich hebben genomen.

Wat zou ik graag zo'n persoon eens onbeschaamd in het zonnetje willen zetten, en haar of hem namens de vereniging het zozeer verdiende respect betonen. Ik was blij met de bijval van mijn mede-bestuurderen in dit snode plan, en met de handelingsruimte die het landelijk bestuur vervolgens van de Raad van Afgevaardigden kreeg. Zo kon de oorkonde "Club Kanjer 2002" worden uitgereikt, vergezeld van wat eurocentjes, die deze kanjer hopelijk in staat stelt, een aanschaf te doen waar-ie al een tijd over liep te dubben.

Het was niet moeilijk, te besluiten wie ons eerste "slachtoffer" zou worden - hoewel er zonder moeite vele namen te noemen zijn van mensen die we er ook voor in aanmerking zouden willen brengen. Onze keuze was unaniem: Peter van den Berg. En het applaus bij de uitreiking tijden de RISC OS EXPO show, ook dit jaar weer tot in de puntjes verzorgd door onze routiniers Aad Bezemer en Mat Hendriks, getuigde van de instemming van de aanwezigen.

Laat me voor de motivering de oorkonde citeren: Vijf - correctie: zes! - jaar lang verzorgde hij de uitgave van ons clubblad - als vanzelfsprekend en met een fraai resultaat. De beslissing, er mee te stoppen omdat het teveel tijd in beslag nam, viel hem en ons zwaar. Bij gebrek aan opvolging bood hij het alternatief, "digitaal te gaan". Hij heeft die optie grondig onderzocht en getest. Zo werd de web browser !Fresco tot het uiterste uitgeprobeerd en naar zijn hand gezet.

In de moeilijke beslissing over de toekomst van ons clubblad leverde hij door uitleg en advies een belangrijke en tegelijk absoluut neutrale bijdrage. De digitale versie is er sindsdien alleen maar mooier op geworden, en handiger in gebruiksmogelijkheden. Ook de vijf jaar *Asterisk op de Club CD was zijn idee én product. Als redacteur kenmerkt Peter zich door brede en enthousiasmerende contacten, een ambachtelijke instelling, discipline, en een grote mate van onverzettelijkheid, die - keer op keer - leiden tot weer een interessante en fraai vormgegeven *Asterisk.

Peter, de prijs alsook de primeur zijn je van harte gegund. Bedankt!

Jos Ulijn voorzitter