M is C een column van MC

Microsoft, wij hebben er de pest in maar, helaas ... helaas, we kunnen er niet omheen. Want, wederom helaas, Microsoft is wel de grootste, de belangrijkste. Zullen we even nagaan waarom Microsoft de grootste werd?

Wel, in de eerste plaats is daar de "luiheid" van de mens: waarom (bijvoorbeeld) 4 handelingen uitvoeren om 1 resultaat te bereiken. De moderne -werkende- vrouw koopt liever voorgekruid vlees dan dat ze het handmatig moet bewerken -ik hoop niet dat alle meelezende dames zich nu opstellen om als één richting Goes te begeven- zie maar het aanbod bij AH, Konmar, C1000, Aldi. De gelegenheids-fotograaf koopt een apparaat dat automatisch belichting meet en zonodig auto-flitst. In de US heeft je auto een automatische versnellingsbak en wordt de temperatuur van het interieur auto-geregeld. De moderne badkamer-kraan is een thermostaat-kraan; de verkoop van schakelklokken die automatisch reageren op donker-licht is stijgend.

Waarom dan zou de computer-industrie achterblijven? Welnu, Microsoft en z'n oprichter Bill Gates hebben begrepen dat de gemiddelde Amerikaan er een hekel aan heeft om twee of meer handelingen te doem als hij het met één kan doen. Gemakzucht zeggen wij, efficiency zeggen zij. En ja, eerlijk gezegd vinden we allemaal het wel beter, zo. Want het gemak dient de mens, toch?

Moet uit het vorige nu worden geconcludeerd dat het volledige automatisme het hoogste ideaal is? Het antwoord daarop is gecompliceerd in die zin dat je er zowel bevestigend als ontkennend op kunt, neen moét antwoorden. In elke groep van landen met een min of meer gelijke basis-instelling wordt er verschillend over gedacht. In Europa bijvoorbeeld wordt automatisme aanvaard, MITS; men stelt hier dus voorwaarden.

Geheel anders wordt gedacht in het Noord-Amerikaanse gebied. Daar is men tegen het volledige totdat het (nood)lot dat aanvaardbaar maakt. Voorbeeld is de man George W: merendeel van de US-bevolking moet hem niet. Totdat er iets gebeurt want dan roept het volledige volk 'he is our president', ongeacht wat hij decreteert. Welnu, in het geval van Bill Gates is het niet anders: de man zegt dat hij de wens van het volk begrijpt en vervolgens maakt zijn bedrijf dat waar (wat en hoe is nu niet van belang). En wordt alles wat hij maakt, aanvaard, ondanks dat het overgrote deel van de kopers/gebruikers kankert. Ook dáár!

Dat de US bevolking aanvaardt is verklaarbaar, zie hiervoor. Maar dat een groot deel van de Europese bevolking aanvaardt is minder begrijpelijk. En nog minder begrijpelijk is dat hier in Europa ook het bedrijfsleven aanvaardt: het systeem bij o.a. de meeste banken loopt, ook ten dienste van de eigen medewerkers, op Windows! Ik kan niet anders concluderen dat ook hier, in Europa en in Nederland, men zich liever overlevert aan het gemak van het automatische dan dat men zich eerst achter de oren krabt van 'hee, wil ik dat wel zo'. Helaas, helaas.

U bent het niet met mij eens en u wijst mij op uw keuze van de RISC OS machine. O ja? En hebt u dan geen (extra) Windoos geval op tafel of in uw RPC een extra Intel-kaart of hebt u geen interesse voor de Omega met z'n dubbel systeem? Ja maar, zegt u, die Winbox is voor apparatuur die je alleen maar aan een Winbox kunt aansluiten! Uit praktische overweging dus. OK OK, en daarvoor accepteert u een systeem waar je zelf vrijwel geen eigen invloed op kunt uitoefenen? Kom nou, ge gelooft uzelf?

Dit doet mij denken aan de komst van de automatische versnellingsbak in de jaren 50: de Amerikanen hadden slechts één keuze voorwaarts, Drive! Pas toen de Europeanen die auto-bak gingen aanpassen met een keuze tussen 1, 2, 3, 4 of 5 automatische versnellingen, pas toen aanvaardde men hier die automatische versnellingsbak. Met andere woorden: automatisme is goed maar dan wil ik toch zelf kunnen kiezen. En dat is typisch voor de Europese gedachtengang terwijl de Amerikaan -en dat is in 90% de Amerikaanse vrouw- kiest voor keuze door het machien.

Let wel -vooral gij lieden die een RISC machine hebben maar feitelijk de winbox te vuur en te zwaard verdedigen- ik zeg niet dat de voornamelijk MS applicaties slecht zijn. Neen, ik zeg alleen dat de ROS-applets gebruikersvriendelijker zijn. Geheime -echt: geheim omdat ze niet worden genoemd in de user guide- trucjes moet ik vernemen uit Computer! Totaal of uit WinDos, het blad van de DOS gg, om bivoorbeeld (neen, de j niet vergeten) Word naar mijn zin te zetten. En waarom denkt ge dat er zoveel boeken over het gebruik van ... zijn geschreven. "Waar geen vraag is, is geen markt": een al eeuwen oud en in alle talen voorkomend adagium. Ergo?

De beste manier om win-addepten te overtuigen? Zet ze achter een Riscmachine, laat ze zelf modderen, geef slechts een enkele aanwijzing. Ze komen er vanzelf wel uit: zo simpel is ons OS. Hun exclamaties spreken boekdelen! Willen ze een prijs horen? Geef dan het quotiënt van prijs en gebruiksduur.

groetend,
Max van Loon