Monitor definitie files met RISC OS 4

uitgebreide informatie door Henri Derksen

Het oude bekende programma !MakeModes uit 1994 kan op normale wijze onder RISC OS 4 geen nieuwe Monitor Definitie Files meer aanmaken.

De normale manier is invullen van de monitor definities en daarna op "Generate" klikken. (zie het plaatje) Dan volgt de error "MakeModes has suffered a fatal internal error (type=5) and must exit immediately".
Voor zover mij bekend is de laatste versie 0.26 van 14 December 1994.

Gelukkig is dit met een truc te omzeilen.
Open de applicatie !ModeModes door er met shift ingedrukt en de linker muisknop op te klikken. Open het bestand !MakeModes.MonList in een tekst editor en plaats onderaan de gevraagde informatie. Zie hieronder een voorbeeld:

  1    0   15000  95000    50  150    Muurtooi 40"

Let er wel heel goed op hier vooral geen typefouten in te maken, want dat kan desastreus zijn (defecte monitor en/of defecte video-uitgang) Wanneer je iets weglaat dan geeft !MakeModes ook een error. Bewaar daarom de originele versie van dit Monlist bestand. B.v. als MonList0 welke je in geval van problemen kan copieren naar Monlist. Zo'n regel aan de lijst toevoegen heeft hetzelfde effect als van het menu gebruik maken, wat in RISC OS 4 niet meer lukte. Nu kunnen we !MakeModes opnieuw starten en uit de lijst onze zojuist toegevoegde definitie: Muurtooi 40" kiezen, of wat je daar zelf voor ingevuld had. Muurtooi 40" is een niet bestaande LCD monitor als schilderij aan de muur, vandaar ook die fictieve afmeting van 40 Inch.

Het is ook mogelijk om een al bestaande MDF met !MakeModes aan te passen en die te saven onder een andere naam. Dat gaat altijd wel goed.

Ook is het handig om een commentaar bestand mee op te nemen omdat de gegevens van de monitor zelf wel in onze Monlist file staan, maar niet in de MDF zelf als we daar anderen mee willen helpen, en uiteraard als geheugensteun voor onszelf. Klik daarvoor op het vakje Comments en sleep een vooraf zelfgemaakt stuk commentaar tekst bestand daarnaar toe.

Voorbeeld van zo'n stuk toe te voegen commentaar voor boven in de MDF:

# Muurtooi 40 Inch
# MultiSync LCD monitor met (S)VGA en XGA.
# Horizontal Line rate: 15000 - 95000 Hz
# Vertical Frame rate: 50 - 150 Hz
# Resolution: 1280 x 1024 @ 60 Hz
# Bandwith: xxMHz (nog na te gaan)
# Praktijk: Computerwinkel XYZ
# MDF gemaakt door: Henri Derksen

Daarna eventueel nog wat bijregelen en vervolgens de MDF saven in/als: $.!Boot.Resources.Configure.Monitors.Muurtooi.40Inch.
Als het een merk betreft waar nog geen directory voor aanwezig is (zoals hier Muurtooi), maak die dan even aan en save je MDF daar alsnog in. Je hebt dan netjes alle monitoren gesorteerd op fabrikant.

Informatie over MDF's en hoe ze in elkaar zitten:
"Risc PC monitor definition files explained."
Deze staan o.a. op de Acorn User CD-ROM nummer 1. En als je eens een andere onbekende monitor aansluit is hulp wel handig.
Monitorhulp voor noodgevallen, d.w.z. geen of slecht beeld. Na een shift-break blind in te tikken, dan nogmaals ctrl-break.


*con. mode modenumber/auto
Alleen voor buiten de desktop (* prompt)
*con. monitortype 0/1/3/4/auto
*con. sync 0/1/auto
deze bovenstaande alleen veranderen als je een erg verminkt plaatje hebt.
*con. tv vert_align,interlace
Bovenrand, onderrand en interlacing
*con. wimpmode modenumber/auto
Alleen voor desktop gebruik.

Met elke (S)VGA monitor moet mode 31 vrijwel altijd een goed beeld geven. TV-monitoren werken goed in wimpmode 12 of 15. Zo niet dan daarnaast ook sync 1 in sync 0 veranderen, of omgekeerd.

Toelichting:

MonitorType 0 = Standard monochrome/colour monitor (TV/SCART/RGB) Mode 15
MonitorType 1 = MultiFrequency monitor
MonitorType 2 = Hi-Res 64Hz monochrome monitor
MonitorType 3 = VGA monitor 640 x 480 = Mode 28
MonitorType 4 = Super VGA monitor 800 x 600 = Mode 32
MonitorType 5 = LCD
MonitorType 7 = Loaded mode file (Zie Acorn RiscPC Release Note page 6)

Merk op dat men voor LCD monitoren steeds vaker monitortype 4 van SVGA kiest. Type 5 is voor oudere LCD monitoren en komt zelden voor. I.p.v. Auto kun je met *Configure Sync 0 of 1 de kabelverbinding op pin 11 negeren, en gescheiden, danwel composiet synchronisatie (bewust) forceren. Maar in de praktijk werkt auto meestal goed.

in MDF (Monitor Definitie File):
Sync 0 = Hsync normal, Vsync normal
Sync 1 = Hsync inverted, Vsync normal
Sync 2 = Hsync normal, Vsync inverted
Sync 3 = Hsync inverted, Vsync inverted

Kijk ook eens naar Application Note 226 Video Parameters for RISC OS Computers van 14th March 1994 op Acorn User CD-ROM no 1.

Delete power-on is dus helemaal niet nodig, zoals veel te vaak wordt geadviseerd. Je bent dan namelijk ook allerlei andere CMOS instellingen weer kwijt. Het monitortype (getal 0 t/m 5) kan ook worden ingesteld met het numeriek keypad tijdens power-on of hardware reset (toets achterop).

Als je tijdelijk een andere monitor aan je machine wilt gebruiken, kun je ook alleen de desbetreffende MDF uit $.!Boot.Resources.Configure.Monitors drectory naar je displaymanager slepen (Het op 1 na meest uiterst rechts icon op de icon bar).
Bij een volgende machine reset wordt dan weer gewoon de MDF gebruikt die je ooit met configure in !Boot had ingesteld. Dit is handig voor als je met je machine op pad gaat en even en andere monitor wilt gebruiken.
Om kans op schade te vermijden is het raadzaam om bij onbekende monitoren altijd een zo laag mogelijke beeldschermresolutie bij een zo laag mogelijke schermfrequentie te kiezen. En dan nog is een vervormd beeld heel goed mogelijk. Zodra je dat ziet, schakel dan zo snel mogelijk weer terug naar een wel goed werkende mode.

Noot: alle handelingen met monitoren, definitiebestanden, aansluitingen en instellingen zijn volledig voor risico van de gebruiker. De auteur van dit artikel, alsmede de redactie van de *Asterisk en ook de Big Ben Club aanvaarden geen enkel risico wanneer er op uw apparatuur hard- en/of software schade optreedt.