RISC OS

In deze nummer 6:

Voorpagina
Misc, de column van Mc
Van de voorzitter
riscynieuws.net
Rondlopen op de Expo
Monitor definitie files
CD3 "known bugslist"
Aangeboden en gevraagd
Update jaarindex
Zomerbits
advertentie R-Comp
Colofon
Big Ben Club
regio's, agenda's, werkgroepen

Voor het september nummer
wordt de kopij datum
vrijdag
30 augustus 2002

Zoals al jaren gebruikelijk, verschijnt er in augustus geen Asterisk. De redactie heeft dan vakantie.