Software op BIGBENCD3
waarmee Ed van der Meulen druk bezig is geweest

Ed van der Meulen heeft een BASIC programma geschreven om een output in werkbare vorm te krijgen van de inhoud van de 'Software' afdeling op CD3. Hieronder volgt een uitleg hoe een en ander in zijn werk gaat met het resultaat, wat een HTML-versie is geworden. Stop de CD3 maar in de drive, dan kunt U meteen aan de gang.

De inhoudsopgave van de Software directory biedt naast een eenvoudige opsomming nog twee mogelijkheden. De eerste is de link op de filenaam. Voor zover mogelijk verwijst deze naar een Helpfile, anders geeft de link in de statusbalk een andere tekst te lezen. Er zijn een paar Help/ReadMe files met filetype Data. Bij de Fresco-demo verschijnt een leeg window, evenals bij Oregano. Fresco geeft de data in een teksteditor (Zap) en kan dan worden omgezet naar tekst. StrongED levert direct tekst en Edit kan er niets mee. Van de lijst met 288 items zijn van 53 de Helpfiles niet aanwezig of niet direct aanspreekbaar.

Ten tweede geeft het filer-ikoon een link naar het filer-window. Dit werkt alleen als !FilerURLs is geactiveerd (bedankt Peter). Het is te gebruiken met Fresco en Oregano, doch niet met de demo versie van Fresco. Voor deze gebruikers blijft dan alleen de Helpfile link over. Dank zij een geheim knopje (wederom bedankt Peter) kan toch een filer-window worden opgeroepen door het window te sluiten met ADJUST klik op het quit-ikoon. Verbazingwekkend genoeg werkt dit ook als het een HTML-window is! Geldt ook voor de echte Fresco, maar weer niet voor Oregano.

Bij een verse start van !FilerURLs is de !Boot al voldoende om het programma te activeren. Bij opbergen in een directory waarvoor een Repeat Filer_Boot wordt gebruikt, is het dus direct na opstarten aanwezig.

De lijst is te vinden onder dit icoon. Er zit ook een Obey-file bij waarmee de applicatie !FilerURL opgeroepen kan worden, en een klein gif-bestandje dat het icoon van de filer-window bevat.

Overigens, Ed heeft ook nog een paar kleine mankementen gevonden die in de 'known bugs list CD3' thuishoren. Maar ze kunnen net zo goed hier vermeld worden.

Filetype is BASIC, moet Obey zijn:
CDFS::BIGBENCD3.$.CLUBSOFT.ARCHIMEDES. ARC_PD_05.Chess.!Boot

Directory is LEEG:
CDFS::BIGBENCD3.$.CLUBSOFT.ARCHIMEDES. ARC_PD_02.Colours
CDFS::BIGBENCD3.$.CLUBSOFT.ARCHIMEDES. ARC_PD_02.Fractals