Het nieuwe programma van de regio Den Haag

Op de eerste donderdagavond in juli zit ik wat onwennig achter mijn computer. Niet omdat ik er niet regelmatig achter zit maar omdat het donderdag is. Gewoonlijk de dag waarop ik samen met velen van U de club avond van de regio Den Haag bezoek. Maar zoals altijd in de maanden juli en augustus houden wij vakantie en komen pas weer in september bij elkaar.

Gebruikelijk is om op de laatste avond van juni samen te bespreken wat we het komend seizoen willen gaan doen. Dit keer had ik vooraf een schot voor de boeg gegeven zodat we meer over de inhoud van de diverse avonden konden praten. Het resultaat van die gesprekken ziet U weer in het bijgaand programma weergegeven. Een gevarieerd programma met voor elk wat wils. We willen onze cursus avonden een vervolg geven op de regiobijeenkomsten, omdat onze ervaring is, dat je alleen wat leert door het ook zelf te doen.

Deze ervaring hebben we opgedaan op de cursus avonden over HTML, die ook dit jaar weer op het programma staan. Het is zeker geen vervolg op het voorgaande jaar, want iedere keer komen er nieuwe mensen bij die gewoon weer opnieuw beginnen, geholpen door de mensen die al weer iets verder zijn. Juist op deze avonden komt de zelfwerkzaamheid goed tot zijn recht.

Daarnaast ook aandacht voor andere zaken, zoals internet, digitale fotografie, desktop publishing maar ook de simpele zaken van !Draw en de clubsoftware worden nog eens nader onder de loep genomen. Natuurlijk biedt onze regio - zoals gewoonlijk - weer huisvesting aan de Hardware groep en de Werkgroep Genealogie.

Ook staat dit jaar video en beeldbewerking weer op het programma en juist dit onderdeel van het programma kan leuke vormen aannemen, zoals het samen maken van een klein promotie- of teken- filmpje. Wellicht is het resultaat te zien op de Expo.

Naast deze cursus- en demonstratie avonden houden we natuurlijk ook onze reguliere regiobijeenkomsten op de eerst donderdag van de maand echter vanuit de leden is duidelijk de wens te kennen gegeven om de cursusavonden op deze bijeenkomsten kort te vervolgen. Gelukkig hebben we ons voorlopig programma kunnen vullen door de toezegging van leden om op zo'n avond het voortouw te nemen. Echter zij kunnen het niet alleen en zullen wellicht Uw hulp inroepen om samen met U de kennis met de overige leden te delen. Ik ga er vanuit, dat U daar natuurlijk volmondig ja op zegt.

Reeds jaren organiseert de regio Den Haag ongeveer 40 clubavonden in een seizoen. Dit jaar is dat niet anders, maar we willen juist dit jaar niet de nadruk leggen op kwantiteit maar meer op KWALITEIT van de bijeenkomsten. Daar is uw hulp bij nodig als mede organisator maar ook als belangstellende.

Juist in dit digitale tijdperk zijn de persoonlijke contacten vaak de bindende factor in een vereniging.

Ik hoop velen van U als regelmatige bezoeker van onze bijeenkomsten te mogen begroeten.

Jos Timmer