Van de voorzitter

BMW - het motormerk - heeft zich in marketing een traditie verworven: de klant wordt op uitgekiende manier lekker gemaakt met zorgvuldig uitgebrachte "spionage" foto's. Wachten is er een welgekozen techniek om de klant lekker te maken. Nog eens tast ik elk detail van de wazige foto af - verstandelijk weet ik al te goed dat het uiteindelijke product er toch weer heel anders uit zal zien. Kon MicroDigital het zich maar veroorloven, ons zo welgekozen te laten wachten. Toch ervaar ik eenzelfde prettig gevoel van suspense, dat: "nog even, en dan!".

Je zou verwachten dat, nu ze een werkende machine hebben, ze die ook as rap as possible aan de man willen brengen. Hoe strak mag een broekriem zitten... U zult in de voorlaatste *Asterisk hebben meegelezen de lange lijst van verbeteringen die ze toch eerst willen doorvoeren. Inschattend de tijd en inspanning die het de mensen van MicroDigital Group moet hebben gekost, de techniek hun wil op te leggen, en inschattend het draagvlak van dit bedrijf, volg ik deze laatste loodjes met een diep respect voor David Atkins en de zijnen.

Tezelfdertijd krijg ik als potentiële klant het nieuwe aanbod van netwerkkaarten en de komst van USB-connectivity mee. Krijg ik een brochure onder ogen, uitgebracht door RISC OS Ltd (daartoe uitgenodigd), met als onderwerp hun - ons - fabuleuze besturingssysteem RISC OS. Lees ik van moedige initiatieven zowel van Paul Vigay als van Fourth Dimension, beogend om het niveau van expertise onder gebruikers te versterken (vaardig programmeren, bekwaam gebruik van besturingssysteem en applicaties).

Er is dus het een en ander gaande - en da's mooi! Dat geldt overigens ook voor de RISC OS gelederen in den lande. De voorbereiding van de RUM, initiatief van de regio Eindhoven, is weer in volle gang. De HCC Computer Groep RISCOS zoekt zich goed en overtuigend te profileren. Onze Big Ben Club heeft ook niet het alleenvertoningsrecht - anderzijds: het kan geen kwaad, ons uitgedaagd te weten.

Hopelijk wordt de nazomer van 2002 een mooie "Indian summer" - of beter: een hete herfst!

Jos Ulijn
Voorzitter Big Ben Club
RISC OS computers - designed to serve