riscynieuws.net
verzorgd door ons aller Kees Grinwis

Hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie van riscynieuws.net (3e jaargang - nummer 7). Dit is de 20e editie, dat betekent tevens dat ik deze rubriek alweer 2 jaar vul met nieuwtjes... Genoeg historie, terug naar het heden en heden is er nieuws van MicroDigital, RISC OS, MW-Software en meer.


In de vorige editie kon u lezen dat het prototype van de MicroDigital Omega, op de RISC OS Expo voor het eerst in Nederland werkend te bewonderen was - dus niet slechts een moederbord bekijken, zoals het jaar ervoor, maar ermee experimenteren! Een prototype is niet direct een werkende productiemachine, maar toch duidelijk een stap vooruit. Hoewel nog niet duidelijk is op welke datum de Omega productie klaar is wordt wel duidelijk dat deze datum langzaam maar zeker naderbij komt. Zo was in de MicroDigital Newsdesk te lezen dat aan de Britse kopers gevraagd is om de uiteindelijke specificatie van de machine op te geven.

De MicroDigital Newsdesk bevat overigens een grote hoeveelheid aan Omega gerelateerd nieuws, zo is er nu een keuze gemaakt welke van de 2 bestaande USB API's er gebruikt gaan worden. And the winner is Simtec Electronics. De API die gebruikt wordt door de kaarten van Simtec had volgens MicroDigital de meeste mogelijkheden, zeker als het aankomt op toekomstige uitbreidbaarheid. Zoals in hun bericht te lezen was is men van plan om in de toekomst de snellere USB2 standaard te gaan ondersteunen, deze biedt een maximale snelheid van 480MBit/s!

Nadat Europa "the continent" de Omega heeft kunnen bekijken, kan men in Groot-Brittannië niet achter blijven. Ook daar wil men de Omega werkend kunnen bewonderen, de pers heeft dit inmiddels gedaan en dit heeft geleid tot een aantal artikelen in de Britse (club-)bladen/publicaties.

Een aantal hiervan zijn overgenomen in de MicroDigital Newsdesk, deze zijn:

Overigens staan er voor 7 september en 11 september publieke meetings gepland van de Omega.


Naast de veelbesproken Omega verkoopt MicroDigital ook nog de Mico, de ARM7500 gebaseerde computer. Voor deze computer is nu ook een RISC OS Select release beschikbaar, dit betekent dat bezitters van een Mico nu ook gebruik kunnen maken van Select. (Overigens is men ook bezig met een versie voor de RiscStation R7500 computer!)

Overigens viel vandaag een brief van RISCOS Ltd. over Select -verlengen van het abonnement- bij mij in de bus. Hier zat een kleine folder bij met features die gepland staan voor de volgende releases van Select.

Dit zijn niet alle nieuwe features, maar geven wel een beeld van wat er nog gaat komen. De volledige lijst van wat er komen gaat kan men niet geven, omdat men soms voorrang geeft aan items die door licentiehouders gewenst worden.


Evenals andere bedrijven presenteerde RISCOS Ltd afgelopen maand haar jaarcijfers. Iedereen die hierin geinteresseerd is kan hier naartoe surfen. Naast de financiële gegevens was in dit document informatie te vinden over RISC OS Select, de Foundation en natuurlijk RISC OS 4.

Naast het jaarraport heeft men bij RISCOS Ltd. een promotie brochure gemaakt, dit op verzoek van een potentiële RISC OS licentienemer. In deze brochure worden compact de voordelen en sterke punten van RISC OS behandeld. De brochure is primair bedoeld voor managers en bevat geen technische details over RISC OS zelf.

De brochure is beschikbaar in PDF of Draw formaat.


Een steeds groter wordend probleem is de ondersteuning van W3C standaarden door de browsers die voor RISC OS beschikbaar zijn. Fresco is snel, maar heeft slechts ondersteuning voor HTML 3.2/4.01 en ECMAScript (een gestandaardiseerde vorm van JavaScript). WebsterXL wordt nog wel ontwikkeld en de ondersteuning voor CSS1/2 en andere standaarden wordt wel steeds beter, maar is nog niet op een punt beland waar men alle standaarden goed ondersteunt. (Tevens is de browser geen snelheidsduivel) Oregano is redelijk snel en ondersteunt JavaScript en een subset van CSS1, maar het lijkt hier of de ontwikkeling stil staat.

Dit probleem is al uitvoerig op de diverse nieuwsgroepen en mailing lijsten besproken en Peter Naulls, die ook het Unix Porting Project heeft opgezet, is in de materie gedoken en dat heeft het volgende document opgeleverd.

In dit document worden de bestaande browsers en diverse initiatieven bekeken. De conclusie is dat een browsers gebaseerd op Mozilla Gecko de beste oplossing is, hoewel initieel de browser meer Unix-achtig dan RISCOS like zal zijn (zie nevenstaande afbeelding). Uiteraard moet er dan wel voldoende belangstelling voor het Unix Porting project zelf zijn.


AcornSearch was de afgelopen tijd niet te bereiken omdat men met onderhoud bezig was, maar deze is nu terug. Meet meer features en mogelijkheden dan bij het 'oude' AcornSearch. Nu is het mogelijk om door de RISC OS pagina's van het Open Directory Project te zoeken en kan men via AcornSearch de nieuwsgroepen bekijken die met Acorn/RISC OS te maken hebben.


R-Comp, bekend van o.a. DialUp, WebsterXL, MessengerPro en HTMLEdit, heeft van de applicaties Grapevine en Messenger Pro weer nieuwe versie uitgebracht. Grapevine is nu aangeland bij versie 1.00 en biedt nu ook ondersteuning voor file transfer.

Hiernaast heeft RCI van de Net100 kaart nieuwe firmware uitgebracht die hier gedownload kan worden, toegevoegd zijn extra CLI commando's en er is gesleuteld aan de performance wanneer er naar Windows machines verbinding gemaakt wordt.


De mogelijkheden van ArtWorks worden steeds verder uitgebreid, na ondersteuning voor transparante kleuren is er nu een gratis ArtWorks module, AWSwitch, beschikbaar die het mogelijk maakt om de anti-aliasing die standaard slechts 16 niveaus heeft uit te breiden tot 64 of zelfs 128!

Zoals vanouds is dit weer een module die gemaakt is door Martin Würthner van MW-Software, op de download site is ook uitgelegd wat het verschil is tussen 16 en meer niveaux van anti-aliasing.


Voor het bijhouden van sources van programma's (of HTML sites) kan het handig zijn om de historie van de ontwikkeling bij te houden. Over het algemeen wordt hiervoor CVS gebruikt, hiervoor is ook een RISC OS port van beschikbaar. Natuurlijk zijn er personen die andere features willen dan beschikbaar, dus is er een alternatief beschikbaar onder de naam 'SubVersion'. De bedoeling is om een goede vervanger(!) te maken voor CVS die onder de Apache/BSD-style licentie te verkrijgen is, men probeert dan ook de problemen die ondervonden worden met CVS te voorkomen door er oplossingen voor te maken.
Van SubVersion is nu ook een RISC OS port beschikbaar die hier te vinden is.


Om bij het programmeren te blijven, om precies te zijn programmeren in C, gaan we verder met een library genaamd MalCheck die het voor C programmeurs gemakkelijk maakt om te controlleren of gebruik van geheugen blokken die met malloc aangevraagd worden wel goed gaat. Deze library werkt met CLib en UnixLib en is freeware.


Gebruikers van POPStar moeten zelf de Choices en Users bestanden bijhouden, !PSC is geschreven om hier verandering in te brengen. Versie 1.4 van deze applicatie heeft nu een export functie, simpele zoek en vervang functionaliteit en verbeterde interactieve help. De software is hier te downloaden.


Dit was al weer de 20e aflevering van riscynieuws.net, met hierin ondermeer aandacht voor de Omega en hieraan gerelateerd nieuws, informatie over Select en nieuws van R-Comp.

Voor nu hartelijk dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.

Kees Grinwis
mailto:riscynieuws@dune.demon.nl