Clubsoftware lijsten

Deze lijsten, voor BBC/Master, Compact, Electron en RISC OS zijn in de vorm van tekstbestanden. Er kan in gezocht worden met de meeste tekst-editors door middel van de zoek-en-vervang functie. Over het algemeen is dat ondergebracht bij functietoets F4. De lijsten van de BBC/Master en RISC OS hebben bij alle items een korte verklarende tekst.

Aan het einde van deze twee lijsten bevindt zich nog de oude tekst hoe de software te bestellen, compleet met prijzen in Euro. Dat heeft inmiddels geen zin meer, alle software die ooit door de Big Ben Club op tapes en schijfjes is uitgebracht staat op de Big ben Club CD3, die aan alle leden toegestuurd is. De hele software verzameling die op deze lijsten voorkomt is derhalve al in het bezit van alle leden.

De lijsten bevinden zich onder het archive icoon.