Index voor ArcPD clubsoftware op CD3
waarmee Ed van der Meulen opnieuw de zoekende mens te hulp schiet

De links van de alfabetische lijst van de ArcPD clubsoftware (BIGBENCD3.$.CLUBSOFT.ARCHIMEDES) roepen een nieuw window op met korte omschrijvingen van de programma's. Met toestemming van de Softwareservice is hiervoor gebruik gemaakt van de op de discs aanwezige toelichtingen in de inhoudsopgaven. Om de ladingstraagheid van een lange lijst te voorkomen, is deze gesplitst in zes files.

Het inmiddels bekende filer-icoontje geeft een link naar het desbetreffende filerwindow.

Zie hiervoor de toelichting in Asterisk 20-07 - Inhoud Software CD3, waar ook de (on)hebbelijkheden van verschillende browsers staat beschreven. Daar komt nu nog eentje bij voor Oregano. Deze is niet in staat om een tabel fatsoenlijk weer te geven. Het trekt zich niets aan van de 'width=n' parameter en reageert alleen op de aanwezige ASCII-karakters. Lege kolommen worden dus helemaal genegeerd, wat de pagina een nogal sjofel aanzien geeft.

Defecten: behalve de reeds gepubliceerde, is er nog één ontdekt, n.l. in ARC_PD_08.Games.!RubikCube is het Basic programma verminkt. Het is niet uitgesloten, dat er nog meer defecten aanwezig zijn. Gaarne melding aan de redactie! Dat geldt ook voor alle overige op- en aanmerkingen.

Waarschuwing: de oudere programma's kunnen op de huidige machines soms niet ongewijzigd worden gestart. Dan rest alleen een poging om via een editor de storende regels uit te schakelen.

Het icoon is de link voor de Archive-file 'ArcPD-CD3'.
SparkFS bezitters kunnen de file renamen tot !ArcPD-CD3, waarna het als een gewone applicatie kan worden gerund. Gebruik anders in de geopende Archive de !Run-file om te starten.