Vacature secretaris

Onze vereniging heeft een vacature secretaris. Tijdens de Raad van Afgevaardigden op 2 november j.l. werd Roel Boesenkool - met applaus ondersteund - bedankt voor zijn inzet sinds najaar 2000 als secretaris van onze vereniging.

Het moment onderstreepte ook dat we als vereniging en als bestuur er met directe ingang op achteruit gaan: de secretaris is voor het dagelijks functioneren van een vereniging de spil! Op de oproep in de *Asterisk (2002, nr. 7) werd geen reactie ontvangen. Contacten van de afgevaardigden hebben ook (nog) geen kandidaat voor de functie opgeleverd.

Die oproep in de *Asterisk vermeldde al: "Het wordt niet makkelijk, voor jou [Roel] een opvolger te vinden. Toch moet dat."

Lees daarom met extra aandacht,

onder het motto: "zeg je nee, krijg je er twee",
deze hernieuwde oproep:

In het Alg. Reglement van onze vereniging vind je terug wat de taken van de secretaris zijn: zij/hij - voert de algemene correspondentie van de vereniging - houdt archief van alle inkomende en uitgaande stukken - verzorgt de uitnodigingen voor het overleg van landelijk bestuur en de Raad van Afgevaardigden - maakt van vergaderingen notulen en een besluitenlijst, zorgt voor een presentielijst - zorgt zelf of door toedoen van een ander voor de ledenadministratie.

Met deze activiteiten wordt in de functie van secretaris de formele kant van het verenigingsleven gewaarborgd. Je moet je dan ook in woord en schrift goed kunnen redden, en je vindt het geen probleem, een goed toegankelijk archief van de vereniging te voeren. Je inhoudelijke waarde als secretaris zit 'm veeleer in het vlot en vaardig regelen van zaken. En in je inbreng binnen het landelijk bestuur - en niet alleen omdat de statuten je een kernfunctie toebedelen: je bent tegelijk regelneef, boodschapper en geschiedschrijver.

Als landelijk bestuur zoeken we een diendende functie naar (kader-)leden van onze vereniging, waarbinnen de regio's de eerste viool spelen. Het is in de laatste RvA nog maar eens dik onderstreept:
wie zijn binnen onze vereniging op volgorde het belangrijkst?

  1. de leden
  2. leiding regio's en werkgroepen, in deze RvA bijeen: niet alleen de voorlieden maar ook en vooral de pijlers van deze vereniging
  3. het landelijk bestuur: dat doet op de achtergrond zijn best alles op rolletjes te laten lopen - betekent in de praktijk: ondersteunen en coördineren van het werk en de inzet van de mensen onder 2. genoemd!

En we doen ons best dat in de schaarste van tijd en middelen zo goed mogelijk te doen. Dus zoeken we voortdurend naar een optimale vormgeving van onze opdracht, de doelstelling van onze vereniging: het gebruik van computers, van het merk Acorn dan wel met RISC OS als besturingssysteem, en de beschikbare mogelijkheden in applicaties of hardware, te bevorderen.

Dat vergt enthousiasme, daadkracht, teamgeest, creativiteit.
Daarom zochten we JOU: Je brengt een nieuw geluid en nieuwe ideeën aan. Je bent toegankelijk voor goed overleg. Wij willen compact, slagvaardig en herkenbaar bestuur.
Daarom: juist als je nog niet eerder iets in een bestuurlijke functie hebt gedaan maar wel fidusie hebt in deze klus en in kansen voor onze vereniging, neem contact met ons op, of praat er over met de afgevaardigde van je regio... Stel je kandidaat, of nodig je afgevaardigde uit, dat te doen. We hebben je hard nodig! - erhm... HEEEEL hard!

Namens het landelijk bestuur van de vereniging voor gebruikers van Acorn / RISC OS computers "Big Ben Club",

Jos Ulijn, voorzitter