Van de voorzitter

Tijdens de RvA - het tweejaarlijks overleg van de Raad van Afgevaardigden - kwam opnieuw tot uiting dat er vaak een enorme afstand wordt ervaren tussen leden en het landelijk bestuur. Wat gebeurt er nou allemaal in zo'n overleg. Wat wordt daar allemaal bedisseld. Wat voert zo'n landelijk bestuur nou uit.

Je hoeft mij daar weinig over te zeggen. Ik heb dat zelf zo gevoeld - sterker nog: ik vond dat landelijk bestuur maar een stil en onzichtbaar kluppie, reden voor mij, ze met achterdocht te volgen - voorzover je iets van ze zag of hoorde! Ik heb daar op een gegeven moment uiting aan gegeven en wist me per direct uitgenodigd om aan het eerstvolgende RvA als toehoorder deel te nemen.

Nog denk ik met hier enige weemoed aan terug - zeer gewaardeerde afgevaardigde van de regio Den Haag/Zd. Holland-Zuid, Ben van den Aardweg: "Da' ge bedankt zijt!" :)

Diezelfde drijfveer heeft ertoe geleid dat ik me - nog altijd meer tot mijn ontzetting dan tot mijn verbazing - op de stoel weet van de voorzitter van onze vereniging. En dat die achterdocht van toen een belangrijke rol speelt in mijn keuze, wat ik als voorzitter doe - en hoe!

Dat is waarom ik in deze *Asterisk een indruk wil geven van het overleg.

Daarom ook breng ik hierin aan wat in het overleg met nadruk is gezegd:
Het overleg van de Raad van Afgevaardigden is een openbaar overleg, toegankelijk voor elk lid. Officieel moet je toestemming hebben om er als toehoorder bij te zijn. In het echt ben je van harte welkom. Als we al willen weten dat je wilt deelnemen, dan is dat omdat we je van voldoende koffie willen kunnen voorzien, en we alle deelnemers van een lunch willen kunnen voorzien. Formeel - en feitelijk - heb je geen stemrecht. Maar je bent als lid vrij, je inbreng te hebben in de discussie.

Je bent dus van harte welkom voor het eerstvolgende overleg van de Raad van Afgevaardigden, dat is afgesproken op zaterdag 22 maart 2003, op de locatie van de regio Amersfoort. Praat er in elk geval eens over met je afgevaardigde en maak een notitie in je agenda.

Wellicht tot dan!
Jos Ulijn, voorzitter vereniging van gebruikers van Acorn / RISC OS computers Big Ben Club