M is C een column van MC

Ik ben 'ns een bioscoop -sorry, cinema- ingestapt en ik heb me vermaakt aan een film van duidelijk Amerikaanse hand. Waar ging het in die film nu om?

Wel, het gaat om een jongetje dat 'donder'-scheten laat. Hij kan niet veel anders en daardoor is hij dè aangewezen persoon om een speciale raket te lanceren en te besturen. Wordt hij eerst op school weggepest, later aanbidt het ganse Amerikaanse volk hem. Aan het einde van de kinder(?)film zegt hij dat het niet belangrijk is wat je kan of doet. Als je er maar van overtuigd bent dat dat ééne dat je kan doen, dat je dat ook uitstekend doet. En dat je daarmee uniek bent.

En, weet u, dié overtuiging, dàt is de kracht van het Amerikaanse volk. Van kleine middenstander tot top-manager. Maar het is niet alleen die eigen overtuiging maar ook de eendracht die dat volk dan vertoont. Eendracht in overtuiging, overtuiging van eendracht. Wat dat betreft zou ik wensen dat wij Nederlanders, Belgen, Fransen, Duitsers, Italianen en niet te vergeten de Engelsen, kortom wij Europeanen de rangen zouden sluiten. En niet als een stelletje kleine kinderen elkaar zo veel mogelijk dwars zitten. De meesten van u die mijn stukjes regelmatig lezen, hoor ik nu zuchten: daar is 'ie weer, onze pro-Amerikaanse schrijver. Neen, niet pro, wel jaloers. Jaloers op die eendracht die maakt dat zij het krachtigste volk ter aarde zijn. Toch?

Voorzitter Jos Ulijn schreef in de kader-oproep voor de a.s. jaarvergadering van de RVA dat een Apple-man zei dat ons besturingssysteem 'ongekend stabiel is, logisch en samenhangend'. En dat doet me deugd. Juist omdat een Apple-man het zegt. Maar als ik dan in legio csa (comp.sys.acorn) emails -ookee, voornamelijk Engelse- zie hoe dat 'ongekend stabiele systeem' wordt afgekraakt! Door onze eigen mensen, gebruikers èn verkopers en misschien ook developers. Wellicht leeft die gedachte ook onder ons, Nederlanders. Immers, waarom verlaten onze eigen leden de club voor een ander platform?

Voor een Apple kan ik begrijpen, alhoewel de prijzen van hard- en software vele malen die van ons zijn. Maar voor Win-boxen? Niet alleen onstabiel -als je slechts eenmaal per kwartaal vastloopt mag je blij zijn- maar ook onlogisch in opbouw. Onlogisch en onsamenhangend, want zoek maar eens naar een reeks commando's voor een bepaalde opdracht. In systeem, in applicaties, zelfs in utilities. Je zoekt her-en-der je met recht 'rot'.

Waarom die mensen overlopen? Misschien omdat er constant nieuwe toepassingen zijn. Zoals USB. Alhoewel dat het eerst werd gebracht door Apple. Net als SCSI. En natuurlijk ook omdat het goedkoper is, goedkoper vanwege de massa! Economisch gezien allemaal waarheden. Maar daaràchter staat wel die heel sterke steun van de eendracht van de overtuiging.

Aan allen die aan developing doen, doe ik de oproep om van jullie producten de broncode vrij te geven, zoals dat bij Linux gebruikelijk is. Wel met de uitdrukkelijke voorwaarde dat elke verandering moet worden doorgegeven aan degeen die de applicatie ontwierp. Voordeel is dudelijk: programma's worden dan zoals de consument dat wil. En niet zoals de maker vindt dat de gebruiker moet willen; wat dat betreft hebben wij met z'n allen onze buik vol van de hoogmoedige eigendunk van BG en cs. Toch?

Kom op RISCOSsers, sluit de rijen: weest overtuigd van uw kunnen. En breng die overtuiging gezamelijk. Dan lukt het ons zeker en vast de concurrentie met Apple aan te gaan. Over Windows praten we niet, dat is over een twintig jaren dood, gestruikeld over de eigen hoogmoed. Daar ben IK van overtuigd.

Groetend,
Max van Loon