"functie","vrl","tussen","naam","adres","postcode","plaats","kix","telefoon","Aconet","email"

"Aan de secretaris van het HoofdBestuur der Big Ben Club","R.","","Boesenkool","Xxxxxxxxxxx 99","9999 XX","MARKEN BINNEN","9999XX99","075-9999999","77:8500/ *.*","roel.boesenkool@xxxxx.nl"

"Aan de Afgevaardigde van Regio Den Haag (18)","B.S.P.","van den","Aardweg", "Xxxxxxxx X","2716 AC","ZOETERMEER","2716AC9","079-9999999","77:8500/203.6","ben-vd-aardweg@xxxxxx.nl"

"Aan de LedenAdministratie van het HoofdBestuur der Big Ben Club","Charles","","Deckers","Xxxxxxxxxxx 99","9999 ZZ","VELDHOVEN","9999ZZ99","040-9999999","77:8500/504.15","charles.deckers@aconet.org"

"Aan de HoofdRedacteur van de Asterisk der Big Ben Club","P.","v.d.","Berg", "Xxxxxxxxxxxx99","9999 XX","DEN HAAG","9999XX99","070-9999999","77:8500/203.28","asterisk@pberg.xxxxx.nl"