Uitnodiging Raad van Afgevaardigden

De Big Ben Club wordt geleid door de Raad van Afgevaardigden (RvA) die jaarlijks twee maal vergadert. Daarnaast heeft de club ook nog een 3 man sterk landelijk bestuur(tje), maar dat zorgt slechts dat de besluiten van de RvA worden uitgevoerd. De werkelijke macht ligt bij de RvA, die uit en door de regioleden wordt gekozen.

Op zaterdag 22 maart 2003 komt de Raad van Afgevaardigden bijeen in Amersfoort, Dollardstraat 119. De vergadering duurt van 11 uur tot 16 uur, onderbroken door een luchpauze met (gratis) broodjes. Bijeenkomsten van de RvA zijn altijd voor ALLE leden toegankelijk. Bezoekers hebben geen stemrecht, maar ALLE aanwezigen kunnen meedoen met de discussie.

Ook u bent van harte welkom! Vanwege de koffie en de broodjes is een seintje vooraf wel handig, maar verplicht is dat niet, en u hoeft ook zeker niet vooraf om "toestemming" te vragen. Dus kom gewoon als u zin hebt.

De agenda wordt vier weken vooraf aan de RvA-leden toegestuurd om in de regio voor te bespreken. Wilt u een speciaal punt agenderen, dan kan dat, ook als "gewoon" lid, maar meld dat dan tijdig, dus ruim een maand tevoren. Stuur een berichtje aan Bestuur@bigbenclub.nl.