Introductie van de club-Iyonix
nog eens op een rijtje gezet

In het najaarsoverleg van de Raad van Afgevaardigden is besloten tot aanschaf van nieuwste generatie RISC OS computers als en zodra deze beschikbaar zijn. Alles wat hierna gezegd wordt, geldt eveneens voor de Omega, zodra deze kan worden aangeschaft.

Zo heeft de Big Ben Club sinds de datum van introductie: 13 november 2002, een Iyonix in eigendom. Hoe behalen we maximale winst uit onze aanwinst.

  1. Eenieder zal graag zelf kennis willen maken met de nieuwe computer. Daarom maakt de Iyonix een rondgang langs zoveel mogelijk regio's, in het bijzonder die, waar de bijeenkomsten goed bezocht worden. Het is aan de regio-leiding, bekendheid te geven aan de introductie: berichtgeving binnen de regio, via de web site (http://www.bigbenclub.nl) of IntAconet, en de verdere organisatie ervan (tijdens een geplande regio-bijeenkomst lijkt de voor de hand liggende keuze).
  2. De machine zal, op de reis van de regio's, korte tijd beschikbaar zijn voor testers (uit de betr. regio): leden van de vereniging die algemeen dan wel binnen de eigen regio gekend worden als mensen met verstand van zaken, een kritische blik en de kwaliteit, de machine al doende ook nog eens heel te houden! Testers worden wèl gevraagd, hun bevindingen vast te leggen voor publikatie in (tenminste) de !Asterisk. Wie test, maakt bij voorkeur de regio-leiding uit.
  3. Belang van deze testronde is dat bevindingen snel beschikbaar komen voor - leden die de aanschaf van een 32-bit RISC OS computer overwegen - terugkoppeling aan de producent (via de importeur), in het belang van een goede doorontwikkeling van de machine.
  4. In tijd gezien zou de introductie in zijn geheel met - zeg - twee of drie maanden zijn gebeurd; dan moet-ie op de regio's te zien zijn geweest en langs alle testers zijn geweest, inbegrepen het transport - voorwaar een pretentieus voornemen maar met verwijzing naar 3. wel van vitaal belang.
  5. Nadien zal de machine vooral voor promotie- en demo-activiteiten worden ingezet, in het belang van het RISC OS platform en de vereniging Big Ben Club.

Hoe ziet de routing voor de introductie van de Iyonix er uit? De navolgende routing is tussen de bedrijven door besproken tijdens de introductie in Amstelveen en nadien aangevuld.

Het hoge improvisatiegehalte is onmiskenbaar. Dat kan ook niet anders. Wat te doen als het bestuurslid dat 'm op de snelst mogelijke manier bij XAT ophaalt, vervolgens een week geveld is door de griep. Of, anders dan in de jachtige planning was voorzien, testers van de regio Den Haag ruimhartig bedacht zijn in de hun gegeven tijd. Gelukkig gaat dat juweeltjes van recensies opleveren :-)

De routing is duidelijk deels al historie, en volgt hier:

Tot slot. Ik val voor de zekerheid in herhaling met de vermelding dat het aan de regio-leiding is, bekendheid te geven aan de presentatie van de Iyonix. Ook is het aan hen - zij kunnen dat het beste beoordelen - testers te benaderen.

Wie dit overigens belangstellend meeleest is vanzelfsprekend vrij, zich nader te informeren. Want anders dan via de *Asterisk is het op deze korte termijn praktisch onmogelijk, leden van een introductie bij hen in de buurt in kennis te stellen. Dat geldt zeker ook zo voor de leden die voor wat betreft de bijeenkomsten meeliften bij een andere regio.

We hebben ook allen last van de haast die we onszelf - logischerwijs - hebben opgelegd. Als en zodra zich rond de Omega een herkansing voordoet, is dit circus voor herhaling vatbaar, waarbij onze inzet zal zijn van onze fouten te hebben geleerd.

Voor het landelijk bestuur,
Jos Ulijn, voorzitter Big Ben Club