RISC OS

In deze nummer 1:

Voorpagina
Van de voorzitter
riscynieuws.net
Introductie van de club-Iyonix
Ruiken aan de Iyonix
Eerste Iyonix testverslag
De Iyonix op tournee
Printerpoort via Econet i/f
Eerste release !DirSync
Artikel uit The Guardian
'n Kritische noot
Besluitenlijst RvA
Oproep voor het jubileum
Uitnodiging voor de RvA
Verslag ALV regio Oost
De nieuwe jaarindex van 2003
advertentie R-Comp
Colofon
Big Ben Club
regio's, agenda's, werkgroepen

Voor het maart nummer
wordt de kopij datum
zaterdag
1 maart 2003