Reactie op de kritische noot
van de hand van Gerhard Sterenberg

Voor de kritische noot van de heer Kouwenhoven kan ik begrip opbrengen. Op dezelfde leeftijd als hij nu is ben ook ik met een computer begonnen zonder er ooit een van dichtbij te hebben gezien. Bewust heb ik destijds gekozen voor de Acorn, omdat mij dat het meest gemakkelijke systeem leek.

Dat denk ik nog steeds. Nu heb ik de Iyonix. Mijn verdere overeenkomst met de heer K. is, dat ook ik het engels maar beperkt beheers. Op zichzelf niet erg, want er zijn woordenboeken. Alleen staat daar niet in wanneer je iets zoekt in computertaal geschreven. Dan daarbij nog alle afkortingen die men meent te moeten gebruiken en het is voor de eenvoudige computergebruiker zoals ik en kennelijk ook de heer K. onleesbaar en op den duur lees je de artikelen niet meer. Dan nog de maandelijkse regio-bijeenkomsten. Ook daar wordt vaak een onbegrijpelijke taal gesproken; dus ga je maar niet meer.

Maar, is dit de oplossing? Ikzelf heb me voorgenomen de maandelijkse bijeenkomsten wat vaker te bezoeken en mijn problemen mee te nemen. Jammer genoeg, kan ik niet mijn computer meenemen, zodat men het mij mondeling moet uitleggen. Toch ben ik ervan overtuigd, dat de mensen die er zijn, dat best willen doen, maar dan moet je het wel willen vragen. Over de artikelen in de Asterisk. Ik probeer ze te begrijpen, maar dat lukt meestal niet.

Maar moet de leraar afdalen tot het niveau van de domste leerling? Ook dat lijkt me niet de oplossing. Toch zou de redactie er zich eens over moeten buigen of er iets kan veranderen, zodat ook de dommen er iets meer van kunnen begrijpen.

G.Sterenberg 199601.6026

noot van de redactie: ik ben volledig afhankelijk van wat er aangeleverd wordt. Als ik (een deel van) de artikelen zelf had geschreven had ik het niet zo lang volgehouden.