Jaarrapportage 2002

De secretaris hoort van het verenigingsjaar een verslag te maken. Aangezien de functie vacant is - zeer tot verdriet van de overige leden van het landelijk bestuur! - heeft de voorzitter het op zich genomen, aan het voorjaarsoverleg van de Raad van Afgevaardigden een dergelijk verslag te presenteren. Helaas is de rapportage niet bij de stukken voor het overleg gevoegd. Daarop is door de vergadering gekozen voor de suggestie, het verslag te publiceren in ons verenigingsblad, de *Asterisk.

Het was in Nederland al niet anders: voor gebruikers en enthousiastelingen van het RISC OS platform was het jaar 2002 - meer nog dan voorgaande jaren - een stil jaar, een jaar van afwachten. De RISC OS markt was in gespannen afwachting van de komst van een nieuwe generatie hardware. Inmiddels werd het geduld - de Omega werd immers al in juni 2001 (Acorn User issue 234) aan den volke getoond - wel erg zwaar op de proef gesteld. Na de Phoebe was dit wachten niet best voor een getergde markt - in zichzelf al een niche.

Nog een getergde markt speelt ons parten.
Het potentieel van mensen die - terzake kundig, of actief en enthousiast - onze vereniging iets van hun tijd en energie willen schenken staat onder druk. Dat geldt voor alle vrijwilligersactiviteiten; mensen ervaren de druk die een gejaagde economie oplegt, kennelijk als uitputtend; er blijft - in de beleving en feitelijk - voor andere activiteiten weinig over.

Nee, ik zei niet dat er niets gebeurde.
Hardware ontwikkelingen waren er zeker. CJE Micro's en R-Comp Interactive brachten ADSL op de markt, Simtec Electronics USB interfaces en de 100Mb network interface. Stuart Tyrrell Developments bracht ons Wireless Networking. R-Comp verraste in november met UniPrint.
En zonder concurrentie: Castle Technology bracht vaardig en snel het nieuwste raspaard uit: de Iyonix. Het exemplaar voor de vereniging werd bij de introductie op 13 november op de thuisbasis van de importeur XAT, Oss, onmiddellijk gearresteerd door onze penningmeester Paul.

In oktober bracht RISCOS Ltd. RISC OS Select 2 uit.

Ook de software makers bleven toegewijd. Ik heb er de Acorn News Service op nagelezen (http://www.acornusers.org/ans/): een redelijk willekeurige opsomming:
ARMalyser, BDRand, BookMaker, Chromax, Creator, Crystal (MW Software), Director, DiscKnight (Arm Club), FSI_Batch, FTPc, Jclean, KinoAMP, Natter, Nettle, NetWatch, PDF, PsiFS, Rename, SuperFPEm, Translator werden, of commercieel maar veelal free- of shareware, uitgebracht en voortdurend verbeterd.

En onze eigen vereniging?

We bleken het jaar 2002 met 17 leden minder te zijn begonnen, een voorziene en niet onlogische ontwikkeling. Het hele jaar door - en dus ook 2002 weer - hebben bestuurderen van althans een aantal regio's voor hun leden voorzien in regio-bijeenkomsten en veel activiteiten. De Raad van Afgevaardigden kwam bijeen op 2 maart en op 2 november; voor de inhoud verwijs ik graag naar de *Asterisk. Vermeldenswaard zijn de vacature secretaris die, ruimschoots aangekondigd, dit jaar is ontstaan, het besluit om de vereniging van nieuwste generatie RISC OS machines te voorzien als en zodra deze op de markt komen (met het eerder genoemde resultaat!) en een door de voorzitter als zorgelijk ingestoken vooruitblik op platform en vereniging, door de RvA redelijk nuchter tegemoet getreden, bijna onder het motto: "We bestaan toch nog?".

De Asterisk is het hele jaar door trouw uitgebracht, dankzij ook de bijdragen van heel wat leden / lezers.

Er was de RISC OS Expo 2002, wederom met een affiche van de hand van Henk Huinen, en bekwaam georganiseerd door Aad Bezemer en Matt Hendriks. Het werd de ambiance voor een primeur: toekenning van de "Club Kanjer" aan Peter van den Berg, voor zijn verdiensten voor de *Asterisk.

En er was - hoogtepunt van regio-activiteiten - ook weer de RUM (RISCOS User Meeting), georganiseerd door de regio Eindhoven en in het bijzonder de persoonlijke inzet van Cor van der Heijden.

Een ontwikkeling mag niet onvermeld blijven: dit jaar schaarde zich aan onze zijde een concullega: de HCC RISC OS gebruikersgroep in oprichting. Een initiatief van Hans Muijderman, die wellicht juist door zijn keuze om zelfstandig, naast, los maar met een open verstandhouding met onze vereniging, vorm te geven aan een RISC OS toegewijde HCC gebruikersgroep. Zo werd hun eerste gebruikersdag op 6 april een succes, en zeker ook de thema-dag Netwerken op 7 september. Op hun sterkst waren ze tijdens de HCC-dagen; de stand werd druk bezocht en "RISC OS" werd vaardig in het blikveld van publiek en andere gebruikersgroepen gebracht. Prima, ook voor ons: concurrentie scherpt de geest!

We sluiten het jaar bepaald hoopvol af. Het zou nog zoveel beter zijn geweest als de Omega rond Kerst was uitgebracht zoals bezworen was door MicroDigital. En ook de Iyonix moet door de zorgzame ouders Castle Technology door de puberteit heengeloodsd.

Laat ons als vereniging geen gelegenheid onbenut laten, 2003 tot het jaar van de wending te maken. Ik rekening op uw aller inzet en creativiteit.

Jos Ulijn
voorzitter landelijke vereniging
van gebruikers van Acorn / RISC OS computers Big Ben Club