Reactie op kritische noten
waarin Henri Derksen de noten kraakt

Geachte heren van Kouwenhoven, Sterenberg en anderen,
Ik vind het een goede zaak als lezers van het (digitale) clubblad ook hun ervaringen melden.
Wel wil ik een aantal van die ervaringen nuanceren en toelichten, alsmede er hopelijk een oplossing voor aan te kunnen dragen.

Noot 1:
Ook dat gekibbel over bestuurstoestanden en zo, ik geloof niet dat daar iemand op zit te wachten,

Kraak 1:
Het clubblad is een "verenigingsorgaan" d.w.z. een medium waarin de vereniging haar doen en laten in vermeld, dat is dus inclusief bestuurszaken, besluitenlijsten, aankoopbeslissingen, activiteiten zoals regiobijeenkomsten, landelijke dag etc. Zulke informatie is gewoon noodzakelijk en zelfs (reglementair) verplicht voor het voortbestaan van de vereniging. Hoe wilde u anders te weten komen wanneer en waar er bijeenkomsten gehouden worden ? Of hoe u invloed kunt uitoefen waaraan het verenigingsgeld wordt besteed? Als het goed is zou van elke bijeenkomst ook een verslagje worden gemaakt voor de achterblijvers die niet konden komen. Tenminste vroeger gebeurde dat wat intensiever dan tegenwoordig.

Noot 2:
is er niemand die 'die' programmaatjes op de korrel kan nemen die je nodig hebt om zelf 'n programma te kunnen aanpassen?

Kraak 2:
Heeft u die vraag al eens gesteld aan onze voortreffelijke werkgroep Acorn-NL? Zij hebben namelijk een en ander vertaald en daar dus ervaring mee. Alle versies van RISC OS t/m 4.03 zijn in het Nederlands vertaald. Zie de Big ben Club CD3.

Voor zover mij bekend was er zelfs een vertaal woordenlijst Engels -> Nederlands met voorkeurvertalingen. Maar ook die komen in de toekomst beschikbaar voor een groter publiek. Zo heb ik voorgesteld om op een volgende Big Ben Club CD-Rom (4 dus alweer ;-) ook een copie van al het Aconet echomail-verkeer en ...@intaco.net e-mail-verkeer als archief te gaan opnemen, gesorteerd naar jaargang en daarbinnen naar rubriek (=echomailarea/e-mail-lijst). Dan komt de rubriek Acorn-NL ook aan bod en wordt dat lijstje als het goed is vanzelf zichtbaar. Zie ook het verhaal: "Zoekt en gij zult vinden" in *Asterisk 21.2.

Noot 3:
Maar dan niet als 'n conversatie tussen programmeurs, af en toe denk ik dat ik bij de verkeerde club zit, voor diegenen die programmeren moet 'n apart blad via internet gerealiseerd worden en niet in de Asterisk worden opgenomen.

Kraak 3:
Sorry, maar naast beginners horen ook programmeurs in het cluborgaan thuis. Zonder uitwisseling van programmeeridee"en, komt er weinig goede public domain software en/of vertalingen beschikbaar. En die wilt u toch ook graag? Het mailerprogramma !WimpLink bijvoorbeeld is alleen maar geworden tot wat het is, juist doordat zeer veel gebruikers er hun zegje over gedaan hebben. Overigens is die programmeerrubriek op internet en Aconet er al jaren.

Maar vroeger verschenen er ook veel programmeerideetjes over de Acorn BBC in de toenmalige papieren *Asterisk. Ook ik als beginner snapte dat destijds echt niet allemaal en ook niet de eerste keer. Gewoon laten bezinken, veel raadplegen en aan zelfstudie doen, en dan later die artikelen nog eens herlezen. Daarom vind ik het ook raadzaam om oude (papieren) *Asterisken te bewaren. Start Basic eens op en tik een programmaatje in en laat dat lopen. Ga daarna net zo lang prutsen tot je snapt wat het programma doet en je staat er verbaast over wat je er allemaal van leert.

Noot 4:
Iemand die er verstand van heeft moet daar toch lol in hebben om dat aan vele anderen te kunnen uitleggen. Het is dat ik geen Engels ken, zou dat wel zo zijn dan had ik heel graag vele Asterisksen volgeschreven. daarom zou ik een Asterisk willen waarin het bol staat van wetenswaardigheden van computer(s) en z'n programma's, maar helaas...

Kraak 4:
Natuurlijk hebben meer ervaren personen lol in het overdragen van kennis en ervaring. Maar niet iedereen is even vaardig in het schrijven van artikelen, en/of heeft er de tijd voor wegens drukke baan, gezin etc. Daarnaast zijn een aantal van die ervaren lieden helaas vertrokken. Ik kan me voorstellen dat Engels een flinke belemmering kan zijn. Destijds was dat voor mij een rede om zoveel mogelijk proberen uit te vinden wat een beplaade functie in een programma doet en voor gevolgen heeft.

Bij computers speelt heel sterk: oorzaak => gevolg. Meestal kent men wel de weg heen van oorzaak naar gevolg, maar niet terug. D.w.z. welk gevolg hoort bij welke oorzaak? Alleen door het veel te doen leer je de programma's en de Engelse termen beter kennen, en wel de oorzaak van een bepaald gevolg te achterhalen. Op den duur heeft het zelfs voordelen, want het Engels is veel compacter dan het Nederlands. Ik kan niet goed overweg met een Nederlandstalige versie van Windows omdat die vertalingen zo krom, en vaak ook nog inconsistent zijn. D.w.z. meerdere termen voor hetzelfde begrip op verschillende plaatsen. Zelfs mijn moeder (thans 73) heeft nog enkele cursussen Engels gevolgd. Vroeger verscheen er van vrijwel elk belangrijk programma een artikel. Tegenwoordig alleen nog maar als het een nieuw soort programma betreft. Men wordt in deze tijd veel meer geacht zelf op onderzoek uit te gaan. Maar als dat niet goed lukt, stel dan een exacte vraag.

Noot 5:
mijn droom was altijd om er audio en video mee te bewerken. Ik had de gedachte dat zo'n grafische computer dat wel op den duur zou kunnen maar tot heden toe is dat mij zeer tegengevallen. Wat ik tot nog toe er van heb gezien en over gelezen heb is het nog steeds amateuristies,

Kraak 5:
Toch was er met de Acorn computer best al veel mogelijk op dat gebied. Als u al zo lang lid bent, heeft u destijds ooit wel eens een bijeenkomst van de werkgroep Video & Beeldbewerking bezocht? Zo nee, die werkgroep bestaat gelukkig nog steeds (al is ie een beetje slapend en wakker aan het worden). De contactpersoon staat bij de rubriek regio's & Werkgroepen, of vraag het anders even aan een regiobestuurlid, die weet het zeker.

Ook zijn er allerlei podulekaarten zoals GenLock (om signalen mee te synchroniseren) en ook videokaarten uitgebracht. Denk aan John Kortink b.v.. Afgelopen jaar heeft Johan Bommele in de regio Den Haag nog een prachtige spreekbeurt met demonstratie van het programma Casa Blanca gehouden over hoe je zelf filmpjes kan maken op een Acorn A5000 computer! Hij sprak Nederlands en heeft ook alle moeilijke begrippen uitgelegd. Dus het kan wel! Zulke bijeenkomsten moet je dan wel bezoeken als je er kennis van wilt nemen ;-). Helaas kan de Acorn en RISC OS serie niet op tegen de video-berwerkingsmogelijkheden van de Win. PC's. Dus daar kunnen de overige clubleden ook weinig aan doen. Mede om die reden zijn er een aantal ervaren gebruikers die de club vaarwel hebben gezegd, jammer maar helaas. Neemt niet weg dat het zinnig kan zijn de ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen. B.v. via de rubriek van Kees Grinwis. Kersverse aanvulling: de werkgroep Video & Beeldbewerking is op de RvA van 22-03-2003 opgeheven en opgegaan in de werkgroep hardware. Zie de *Asterisk rubriek regio's&werkgroepen voor contactmogelijkheden.

Noot 6:
Verder zou ik precies willen weten hoe zo'n apparaat opstart, hoe alle commando's elkaar opvolgen om tot 'n goede opstart te komen, wat in die opstart files staat geschreven.

Kraak 6:
Dat is prachtig beschreven in een !Draw bestand wat Paul Middelton heeft gemaakt. Van dat bestand hangt een prachtige kleurenfolder in het lokaal van de regio Den Haag te Rijswijk. Die platen waren in 2001 (gratis) verkrijgbaar op de RISC OS Expo in Nieuwegein. Je kunt dan precies zien hoe de !Boot-procedure verloopt. En als je eigen !Boot structuur defect is, is het zaak om terug te kunnen grijpen op een wel goed werkende versie waarvan je een backup maakte toen je de machine net ontving. Als je die teruggezet hebt, kun je 'm daarna naar eigen smaak weer gaan aanpassen tot een persoonlijk systeem. Uiteraard ook die weer even backuppen ;-)

O je hebt die backup niet beschikbaar. Zoek er dan een op, b.v. je RISC OS 4.02 CD-Rom of b.v. de Acorn User 200 CD-Rom. Daarnaast zijn Kees Grinwis en Simon Voortman voornemens om een keer een spreekbeurt te houden over die !Boot Structuur op een van de binnenkort komende bijeenkomsten van de werkgroep hardware (3e donderdag v.d. maand) te Rijswijk. Beide heren spreken voortreffelijk Nederlands ;-). Warm aanbevolen. Informeer even bij de contactpersoon van de wg hw.

Noot 7:
En ga mij nou niet verwijzen naar m'n regio club want daar word ik niet wijzer van. Allemaal leuke mensen die met elkaar leuke spelletjes zitten te spelen, kopieren, enz. en daar nagenoeg niet van af te brengen zijn. En interessante mensen (bestuurders of zo) die op 'n kloentje allerlei technische en specifieke zaken bespreken waar je zonder ellebogenwerk niet tussen komt.

Kraak 7:
En toch is dat een heel goede plaats om kennis op te doen. Als je niet tevreden bent over een regio in jouw buurt, bezoek dan eens een andere op een andere lokatie en tijdstip. Dat spelletjes spelen is of uit verveling, of om te laten zien hoe ver men met een spel al is, of om moeilijkheden daarin aa anderen voor te leggen. Zelf speel ik zeer zelden spelletjes. En ja, op een clubbijeenkomst heb je altijd een aantal gevorderden die nog verder willen komen en dus zaken uitwisselen en ook beginners die bij elkaar zitten. Als het goed is, is er altijd een regiosbestuurslid die nieuwkomers hoort op te vangen. Als dat niet gebeurt, moet je daar over bij de regio-leiding klagen. Helpt dat ook niet, neem dan contact op het het hoofdbestuur. Alleen maar in het clubblad spuien is natuurlijk een allerlaatse middel.

Bij regio Oost b.v. valt elke niet vaste bezoeker onmiddelijk op. Wij zijn immers meestal maar met z'n vieren ;-). Daar hielden we b.v. ook altijd een vragenuurtje waarop mensen met vragen aan mensen die een oplossing wisten werden gekoppeld, om die na het vragenuurtje te gaan oplossen. Dit is een in het verleden zeer doeltreffende methode gebleken.

Noot 8:
Veel later heb ik nog wel eens geprobeerd om bij de club te geraken die was inmiddels verhuisd naar de huidige locatie maar ik heb het nooit kunnen vinden.

Kraak 9:
Dat begrijp ik niet, want de regio Den Haag heeft destijds een prima routebeschrijving compleet met plattegronden uitgebracht. Overigens zou je natuurlijk ook een regiobestuurslid kunnen opbellen of hij/zij jou de eerste keer de weg wil wijzen door je op te halen en samen te gaan. Zie de ledenlijst in de *Asterisk nummer 5 van juni 2002. De volgende keer weet je dan bij welke kruispunten je moet afslaan om er te komen.

Een andere oplossing zou kunnen zijn door een regio te bezoeken die overdag bijeenkomsten houdt, meestal op een zaterdagmiddag. Daarvoor kun je op zeker 4 plaatsen terecht:
1e zaterdagmiddag van de maand bij regio Oost te Elst Gelderland,
2e zaterdagmiddag van de maand bij regio Kennemerland te Zaandijk (west).
3e zaterdagmiddag van de maand bij regio Gooi en Eemland te Amersfoort.
laatste zaterdag van de maand bij regio Amsterdam te Bovenkerk (Amstelveen). Allemaal van 13:00 - 17:00 uur. En de routebeschijvingen met kaartjes/plattegronden staan op Big Club CD 3. CDFS::BigBenCD3.$.Documents.BigBenClub.regio.*

Noot 9:
en had in plaats van zo'n Windooz laptop 'n RISC OS laptop willen kopen, maar ja waar blijft ie, ik kan niet blijven wachten en dus daarom maar het andere format. Ik hoop het nog eens mee te maken maar ik heb er 'n hard hoofd in!

Kraak 9:
Tja dat is heel vervelend, maar daar kan de club heel weinig aan doen helaas. Je zou voor die win machines b.v. virtual A5000 kunnen aanschaffen en installeren, is niet eens zo heel duur. Heb je toch RISC OS op je laptop PC ;-). Er bestat ook een BBCbasic pakket voor onder MS-Dos. En daarnaast nog diverse andere Acorn/RISC OS-Emulatoren.

Noot 10:
Ik werk nu met Word 2002 in WindowsXP en dat is ook niet alles want ik moest halverwege overschakelen van *.doc op *.txt want er gebeurden hele rare dingen. Ik heb het later wel weer onder de knie gekregen d.m.v. de vele Nederlandse lectuur zoals Tip & Trucks die hiervoor bestaat welke voor RISC OS ontbreekt en daarom aangewezen ben op de Asterisk "Tips & Trucks", uitbreidingstips e.d. Verder wacht ik maar af, tot de campingtijd dan moet ik weer met 'n laptop aan de slag.

Kraak 10:
Waarom gebruik je dan niet het RISC OS programma Impression !Publischer Plus van Computer Concepts, waarvoor zelfs een Nederlandse vertaling en Nederlandstalige spellingchecker is verschenen? Tja, je moet natuurlijk wel even doorvragen bij die RISC OS dealers... En voor op de camping, installeer ook op je snelle laptop een Vitrual A5000. Kun je toch mooi RISC OS software blijven gebruiken ;-). Ik zie je hopelijk wel ergens op een clubbijenkomst verschijnen...

*****

Dan nu een reactie op de kritische noten van de heer Sterenberg.

Noot 11:
Mijn verdere overeenkomst met de heer K. is, dat ook ik het engels maar beperkt beheers. Op zichzelf niet erg, want er zijn woordenboeken. Alleen staat daar niet in wanneer je iets zoekt in computertaal geschreven.

Kraak 11:
Toch bestaan er ook computerwoordenboeken die het wel in computertaal uitleggen. Woordenboek Automatisering, Henk Biemond, 3e druk, ISBN: 90 6228 122 2, SISO 520.1, UDC 681.3 (038), NUGI 850, 1988 Koninklijke PBNA, Arnhem. 1312 bladzijden, Prijs: NLG 96,50 in 1990.
Poly Automatiseringszakboekje, Prof.Dr. T.M.A. Bemelmans, Dr.J.A. van der Pool, Ir. N.J.M. Zwaneveld, 4e druk, 1988, ISBN 90 9228 086 2, SISO 365, UDC 681.3, NUGI 850, Koninklijke PBNA, Arnhem, 1760 pagina's, prijs: NLG 96,50 in 1990. Voor de liefhebbers; er bestaat ook nog een zeer interessant PolyTechnisch zakboekje. Maar als je ze te duur vind, kijk dan eens in een bibliotheek en/of op internet.

Noot 12:

Dan daarbij nog alle afkortingen die men meent te moeten gebruiken en het is voor de eenvoudige computergebruiker zoals ik en kennelijk ook de heer K. onleesbaar en op den duur lees je de artikelen niet meer.

Kraak 12:
Dat heet "jargon" en is toch noodzakelijk, hoe krom het als leek ook lijkt. Immers met het juiste jargon kun je veel sneller en makkelijker iets duidelijk maken. Het probleem voor leken is dat men het jargon niet kent, en dus maar verafschuwt. Met dat laatste sluit je jezelf onnodig buiten. Ik vind dat jargon gewoon moet. Het enige waar het aan ontbreekt is dat jargon bij het eerste gebruik even moet worden uitgelegd. Een goed boek b.v. herken je aan een woordenlijst achterin. De nog betere hebben zelfs referentiemummers naar de bladzijden waar het woord voorkomt.

Dat jargon noodzakelijk is wil ik even toelichten met het volgende voorbeeld. Een Nederlands woord voor crick zou auto-optil-apparaat kunnen luiden. Maar zet dat eens in een instructieboek voor pech onderweg. Veel te lastig dus. Met name omdat dat woord heel vaak voorkomt in zo'n instructie. Gebruik de eerste keer het jargonwoord en zet er een nootteken (1 met haakje, sterretje of zo) bij en zet de uitleg achterin in een tabel en gebruik in het hele boek of artikel gewoon het jargon woord. Niets mis mee en op den duur snap je het zelf ook goed. Daarnaast is een goede uitklaptekening met verwijzing naar woorden of nummers en een tabel natuurlijk ook erg belangrijk. Waarom worden vreemde woorden in de auto- en scheepswereld wel geacepteerd en is er in de computerwereld zo veel kritiek op? Simpel, omdat computers er nog maar zo kort zijn. Gewoon aanleren dus, dan snap je het na enkele jaren zelf ook prima.
Verder ben ik blij met de positief opbouwend bedoelde opmerkingen die ook genoemd zijn, en waarop ik geen reactie meer geef, simpel omdat ik het daarmee eens ben. Ik hoop met dit verhaal te bereiken dat men wat meer uit z'n schulp kruipt en vragen durft te stellen. Alleen dan kunnen die ook daadwerkelijk beantwoord worden. Sluit je als het kan ook eens aan op een mailrubriek, dan kun je buiten de clunbijeenkomsten om ook vragen in de groep gooien. Over hoe dat moet verwijs ik graag naar het artikel: Zoekt en gij zult vinden.

Veel computerplezier gewenst en hopelijk tot ziens en/of wedermails.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen.