RISC OS

In deze nummer 3:

Voorpagina
riscynieuws.net
Iyonix bij Oost (5)
Iyonix in Kennemerland (6)
Reactie op kritische noten
Help errata
Iyonix demo aankondiging
Besluitenlijst RvA
Jaarrapportage 2002
Update van de jaarindex
advertentie R-Comp
Colofon
Big Ben Club
regio's, agenda's, werkgroepen

Voor het mei nummer
wordt de kopij datum
zaterdag
26 april 2003