De club Iyonix PC was in april voor de 2e maal bij regio Oost

Onze voorganger was zo vriendelijk geweest om alvast de meest recente update van Oregano2 op te halen. Installeren was pas mogelijk nadat Paul Porcelijn na een herhaald verzoek de daarvoor benodigde pincode van Castle had ontvangen. Dat installeren was wel een beetje een spookachtig. Er gebeurde daarbij van alles zonder dat je nu echt door had wat precies. Pas na vier internet-sessies werkte dat zoals mocht worden verwacht. Ik was daarom verbaasd dat de volgende dag die Oregano2-update nog eens volautomatisch herhaald werd bij een volgende internetsessie. Maar uiteindelijk bleek de Oregano2 update een flinke verbetering te zijn. We kunnen nu tenminste ook pagina's opslaan (saven).

Nog niet alle (overige) updates waren geïnstalleerd en om die reden was het noodzakelijk om eerst eens vast te stellen wat er nu allemaal beschikbaar was, en opgehaald was. Daarbij toch wel enkele vreemde ontdekkingen gedaan, zoals updatepakketten met vrijwel dezelfde naam, zelfde updatenummer en toch een gering verschil qua inhoud tussen beide. Achteraf gezien is het kennelijk toch zinnig dat zo veel mogelijk mensen alle updates die er zijn ophalen, ook al gebeurt dat onlogisch gezien dan soms dubbel. Zelf vind ik dat minder netjes van de fabrikant. Voorbeeld: 20030129ROM/zip van 29-Jan-2003 met een omvang van 1998 kbytes EN 20030129ROM028/zip van 07-Apr-2003 met een grootte van 2023 kbytes, blijkt als vrijwel enige verschil te hebben dat in de laatste het bestand: EtherK (ethernetwerkdriver) wel voorkomt en in de eerste niet. Daartoe moet de gebruiker dan wel opnieuw de hele update van 2 megabytes ophalen, terwijl het ook niet direct te zien is.

Nog zo een die uitermate opviel: 20030303Up14/zip van 27-Mar-2003 met omvang 2881 kbytes 20030303Up14/zip van 04-Mar-2003 en 1766 kbytes groot. Zelfde update, maar echter door twee verschillende testers op een verschillend moment bij Castle opgehaald. Wat hieraan opvalt is dat het archief flink in lengte verschilt, maar een count op de inhoud maar slechts 657 bytes verschilt. Ook hier was het verschil tussen de eerste versie en de 2e versie slechts 2 dagen.

Hieruit kan ik niet anders dan de conclusie trekken dat een Iyonix bezitter en dus ook alle achtereenvolgende testers eigenlijk zeer frequent de updates zouden moeten ophalen en grondig met elkaar moeten vergelijken, en zonodig nogmaals installeren. Het prachtige programma !DirSync van Jan-Jaap van der Geer is hier heel erg handig bij, omdat de verschillen direct opvallen.

Daarnaast was vooraf het gedeeltelijk herstellen van de directorystructuur volgens de fabrieksindeling noodzakelijk om alle updates goed te laten verlopen. Helaas vergt dit onderhoud meer tijd dat menigeen lief is. Behalve de updateprocedure wordt dat ook veroorzaakt door het rouleren langs alle testers. Iedereen heeft daar terecht z'n eigen ideeën over, en toch is een zo universeel mogelijke opzet van wat waar staat moeilijk een onafhankelijke vorm te geven. Temeer daar hulpmiddelen hiervoor nog lang niet allemaal 32 bit zijn.

Als vereniging is dit een uitdaging en voor een eerste rouleermachine vind ik het nog niet eens zo heel gek gaan. Hulpmiddelen als een goed logboek, uitleg directorystructuur en backups zijn daarbij onontbeerlijk. Het is namelijk een beetje een probleem om alle beschikbare applicaties en gereedschappen met slechts een click (zonder diep in te directories te moeten duiken) beschikbaar te maken, maar ook zodanig dat de fabrieks-indeling geen geweld wordt aangedaan. De ene persoon is namelijk een echte eindgebruiker (clicker ;-), terwijl een ander elke directory opent die er maar bestaat.

Hier zouden meerdere mensen eens over moeten nadenken lijkt mij, om zowel voor gevorderden als leken een goed onderhoudbare en makkelijk bedienbare demo-clubmachine te laten circuleren. Door de hoge mate van onderhoud is dat in deze fase beslist geen gemakkelijke opgave. Want bij elke update is er weer wat essentieels veranderd, wat mede invloed heeft op de look and feel, om over de gewijzigde werking (USB-printen b.v.) nog maar te zwijgen.

Bij regio Oost hebben we opzettelijk flink aan de weg getimmerd (= op Aconet, in de *Asterisk en per e-mail) om zo veel mogelijk mensen een kans te geven met deze machine kennis te maken. Gelukkig had dat effect op de regiobijeenkomst van zaterdag 5 april. Wat vooral interessant was dat een aantal applicaties zoals !Draw toch lekker vertrouwd aanvoelen. Ook hebben we voor beginners gedemonstreerd hoe je met !CDBurnLite via verschillende keuzes een CD-image kunt aanmaken en hoe je die dan moet branden.

Filmpjes testen en afdraaien onder verschillende resoluties en meerdere tegelijk is ook een favoriete bezigheid van menig tester en regiobezoeker. Helaas blijkt daarbij dat het geluidssysteem nog steeds niet goed functioneert. Ook veroorzaakt !UsbInfo regelmatig een crash van de machine. Ik heb begrepen dat het USB gebeuren in de maand april wederom geupdate zou worden. Die moeten we dus nog steeds scherp in de gaten houden.

Wij hopen dat er snel meer software waaronder de 26bits emulator "Aemulor" aangeschaft gaat worden. Met andere woorden, de komende tijd blijft deze club Iyonix nog wel een tijdje veel leden bezig houden.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen, hardwaretester regio Oost.