Van de ledenadministratie

Bij deze *Asterisk treft U Uw lidkaart 2003 aan. Deze lidkaart heeft U nodig als U (gratis) de Expo op 21 juni a.s. wilt bezoeken. Informatie over de Expo treft U elders in deze *Asterisk aan. Op de lidkaart ziet U rechts-bovenaan een nummer staan dat voor U van geen verdere betekenis is. Dat nummer is er alleen voor het gemak van de mensen die de enveloppen, de lidkaarten en de *Ast bij elkaar moeten steken.

Mocht er onverhoopt een fout voorkomen in de vermelding van Uw gegevens op Uw lidkaart, wilt U het dan svp doorgeven aan mij (ledenadministrateur). Dat kan per email (charles_deckers@aconet.org), per telefoon (040-2052238) of via een briefje aan het secretariaat van de club.

In de landelijke ledenlijst is de regio in een getal weergegeven. De betekenis is als volgt:

00 Buitenland 01 Utrecht
02/14 Kennemerland/W-Friesland 03 Oost
04/09/17 Noord 05/15 Eindhoven
06/13 Twente/Emmen 07 West-Brabant
08 Zuid-Holland-zuid 10 Zeeland
11 Den Bosch 12 Amsterdam
16 Gooi- en Eemland 18 Den Haag
19/20 Veluwe.

Indien U dat op prijs stelt kun U in een andere regio worden ingedeeld, dan die waar U normaal toe zou behoren op grond van Uw postcode.

Daarnaast staat in een verkorte code welke Acorn computer volgens onze gegevens in Uw bezit dan wel in gebruik is.

T = Acorn Atom
E = Acorn Electron
B = Acorn BBC , BBC+, Master
C = Acorn Master Compact
A = Acorn Archimedes (A300 t/m A5000)
R = Acorn RiscPC (met of zonder StrongArm en/of Kinetic) en A7000
O = Micro Digital Omega
P = RiscStation Portable
M = Mico
I = Castle Iyonix

Tot ziens op 21 juni a.s. in Nieuwegein.

Charles Deckers (ledenadministrateur)