To Aemulor or not to Aemulor?
waarbij Jos Ulijn in toekomst en verleden kijkt

Wie het weet mag het zeggen: wat heeft de toekomst?

Verwerpelijk dat de meest gebruikte tekstverwerker afkomstig uit het land van onbegrensde mogelijkheden niets wist aan te vangen met een bestand dat met een weinig oudere versie was aangemaakt. Met RISC OS software zijn we ook wel erg verwend. Heel veel software gebouwd voor RISC OS 3.10, werkt probleemloos - let wel: RISC OS 3.10 is van 1991, nu 12 jaar oud. Bij de invoering van de StrongArm processor stond de wereld op zijn kop - toch bleken, soms na aanpassingen, bijna alle toepassingen het te doen.

Hoe zit het dan nu met de Iyonix. Hoe zit het met "downwards" compatibiliteit. Wat is de rol van !Aemulor. Strategisch goed kiezen is niet altijd: doen wat voor de hand ligt.

De Iyonix is een volle 32-bits machine. En dus werkelijk een nieuwe generatie RISC OS computer. RISC OS als besturingssysteem is geschreven in en voor 26-bits code; Arm processoren snapten dat van nature - maar ondersteunen die 26-bits mode niet langer. RISC OS 5 is dus intern 32-bit. Software moet door conversie 32-bit compatibel worden gemaakt.

Het is bekend: BASIC programma's zullen als regel gewoon werken, programma's in C moeten opnieuw worden gecompileerd (meer niet). Assembler programma's moeten met de hand worden aangepast. Ze maakten er bijna een sport van: vrijwel alle actieve ontwikkelaars hebben hun software inmiddels aangepast naar 32-bit. Sommigen zoals David Pilling hebben die kosteloos ter beschikking gesteld. En zelfs van Artworks is er inmiddels een echte 32-bit versie beschikbaar.

Rest de programma's die niet langer worden onderhouden of ondersteund. De 26-bit emulator !Aemulor zou hier uitkomst kunnen bieden. Toch wordt het pakket niet standaard met de Iyonix meegeleverd. Vreemd?

Er is weinig fantasie voor nodig om te beseffen dat het ontwerpen van een nieuwe generatie RISC OS computer een immense investering vergt. Denk eens aan het aantal mensen op hard- en software gebied dat, intern en extern, aan de Iyonix heeft gewerkt. Dan het maken van diverse prototypen, de behuizing, etc. Om de markt nieuw leven in te blazen is een fors aantal machines 'weggegeven' aan minder kapitaalkrachtige ontwikkelaars. Ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe hardware - maar ook herschrijven van RISC OS naar 32-bit: het is voor een leek als ik ben nauwelijks te bevatten maar moet inderdaad zeer veel tijd - en dus geld hebben gekost.

Zelfs voor een pakket als !Aemulor zijn de kosten aanzienlijk: reken eens uit wat [slechts] één sluwe programma-schrijver een jaar lang zou kosten. Marges in de branche zijn krap. En anders dan wat het in deze markt nog interessant maakt: massieve aantallen, dat gaat hier niet op - nog niet :-) !Aemulor wordt niet gratis meegeleverd met de Iyonix.

Het programma is ook niet van Castle maar van Neil Spellings, een onafhankelijke software producent. Castle heeft destijds goed ingeschat dat een emulator zeer belangrijk zou worden en heeft daarvoor een goed softwarehuis gezocht. Vervolgens hebben ze aan alle kanten hun medewerking aan het project verleend. Maar met !Aemulor had Castle voor de Iyonix toch iets van "retro" compatibiliteit veilig kunnen stellen? In de geschiedenis van de computer is immers altijd wet geweest: een computer is zo sterk als de toepassingen die er voor zijn! Ze hadden de ontwikkeling van Aemulor kunnen kopen en bij de machine kunnen stoppen. Zo zou 'oude' software indirect ondersteunen kunnen blijven; de machine zou er wel iets duurder van zijn geworden.

Voor Castle lag hier echter niet het zwaartepunt. Dat hebben ze gelegd bij *toekomst*. Dus hebben ze wel medewerking verleend aan een emulator, maar brengen ze die niet zelf uit. In plaats daarvan hebben ze zeer veel ondersteuning gegeven aan de conversie van 26-bit software en support verleend aan schrijvers van nieuwe software. Dat is ook waarom ze de "Acorn C/C++ Development Suite" CD-ROM, voor "26 & 32 bit RISC OS environments" tegen een zeer scherpe prijs hebben uitgebracht!

Ernaar gevraagd, lichtte Paul Reuvers, die de distributie van Iyonix in Nederland verzorgt, toe: "Het is leuk als je Impression op de machine kunt draaien, maar het blijft een pakket dat al vijf jaar niet meer wordt ondersteund. Wellicht is het in dat licht zinvoller om meer ondersteuning te geven aan Ovation." Interessant is dus het principe, niet langer vooral voor compatibiliteit te kiezen, traditioneel een sterk punt voor de RISC OS omgeving, waar veel software zelfs net zo goed onder de nieuwste Select als onder RISC 3.1 draait. Voor zo'n beslissing, daar mee te breken, is stellig moed nodig. !Aemulor is daarmee niet meteen ONbelangrijk maar krijgt in essentie een minder cruciale rol toebedeeld.

Deze strategische beslissing bevestigt tevens de veel gehoorde argumenten voor aanschaf van een Iyonix dan wel een Omega: verwacht je met 32-bit mettertijd uit de voeten te zullen kunnen of wil je zeker zijn van gebruik van 26-bit software; wil je mee met ontwikkelingen of zekerheid hebben over het kunnen blijven werken met "oude" programmatuur.

Traditie was een sterk Brits kenmerk - de gehele Britse motorrijwiel industrie is er aan ten onder gegaan. Keuzes door Castle gemaakt (en dat geldt overigens evenzeer voor MicroDigital!) hebben niets van doen met traditie. Het is knap en moedig, goed toekomstgericht te ondernemen. Dat met name wilde ik eens belicht hebben!

Nadere informatie over de Iyonix en andere producten van Castle Ltd:

    Paul Reuvers, X-Ample Technology bv - http://www.xat.nl/

de Omega en andere producten van MicroDigital

    Frank Kraaij, DESK vof - http://www.deskvof.nl/microdigital