Geest uit de fles?
door Paul "Aladdin" Porcelijn

RISC OS groeit naar volwassenheid: het OS ontstijgt zijn platform, raakt eerst los van de ARM-chipset, daarna ook van de ARM-processor. OS-geest en ARM-lichaam raken gescheiden; de geest wil uit de fles!

Die ontwikkeling is in volle gang maar gaat niet pijnloos. MicroDigital maakte RISC OS los van de MEMC/VIDC chipset maar behield bij de Omega het 26bits ARM-fundament, zodat veel oude software bruikbaar blijft. Castle ging bij de Iyonix verder en verving de ARM-processor door een 32-bits opvolger. Beide firma's ontwikkelden hun RISC OS versie in combinatie met zeer specifieke nieuwe hardware.

Op Wakefield bleek dat MicroDigital al weer een stap verder is: RISC OS op een standaard laptop-pc, zonder aangepaste hardware. Let wel, dit is geen emulatie onder MS-windows, maar RISC OS op een Pentium-processor. Het systeem werkt nog niet helemaal zelfstandig, want op Wakefield ging het opstarten nog vanuit MSwindows. De trend is echter duidelijk: RISC OS raakt los van de ARM-hardware die de bakermat vormde.

Zowel MicroDigital als Castle leverden een opmerkelijke prestatie door bij hun RISC OS software ook nog passende hardware te ontwikkelen: een kostbare aangelegenheid. Maar kennelijk was dat toch minder werk dan het in een klap sneller EN platform-onafhankelijk maken van RISC OS.

Want laten we eerlijk zijn: zonder die specifieke hardware vallen de huidige RISC OS prestaties een beetje tegen. Die RISC OS-laptop van MicroDigital leek me niet echt sneller dan mijn "gewone" StrongArm-RiscPC. Maar bij het optimaliseren van een platform-vrij RISC OS kan dat nog heel wat gunstiger worden.

Intussen moeten wij ons wel realiseren dat veel huidige RISC OS-applicaties herschreven of vervangen moeten worden, want ook die toepassingen zijn niet platform-onafhankelijk! De huidige conversie van 26bits naar 32bits software is slechts een tussenstap. In de toekomst zal ook nog een "platformvrije" conversie volgen.

Maar dan zijn we 'n paar jaar verder, schat ik.

Paul Porcelijn
Wakefield, mei 2003