StrongARM gestopt?
mailwisseling over de productie van StrongArms

Max van Loon:

Op de RISC OS Expo 2003 heb ik een betrekkelijk lang gesprek gehad met Jack Lillingston van Castle, UK. In dat gesprek zei Jack op een gegeven moment dat in 10 dagen (na 21 juni) zou worden gestopt met de productie van de StrongArm. Ik heb er toen wegens ontbreken van voldoend sterke tegen-argumenten, niet op gereageerd. Mogelijk was zijn stelling geboren uit een vorm van anti-reclame jegens concurrent MicroDigital.

Hoe dan ook, onmogelijk is het stopzetten door Intel van die cpu natuurlijk niet. Alhoewel de SA betrekkelijk veelvuldig wordt gebruikt in pda's en mobieltjes, zijn de betreffende fabrikanten merendeels Europees en, in wat mindere mate, Aziatisch. Het kan zijn dat door verbetering van de cpu (o.a. XScale), de verkoop van de SA zodanig terug loopt dat fabrikant Intel uit productie-economische overweging besluit tot stopzetting. En als dat zo is, dan moet ik vaststellen dat MicroDigital voor de zoveelste maal tegenslag heeft met z'n Omega. Voor de zoveelste maal, omdat ik weiger te geloven dat David Atkins alleen en uitsluitend een grote snoever is. Verkeerd geproduceerd moederbord, foute kast, niet te leveren gigaHertz XScale: dat heeft toch niets te maken met de man David, toch?

Laat dit duidelijk zijn: ik heb geen enkele voorkeur, noch voor de Iyonix -alhoewel me die technisch wat moderner lijkt-, noch voor de Omega. Alleen vind ik het bedroevend dat de producent van RO-5 in de presentatie liet schijnen dat men geen noodzaak had RO-5 ook aan anderen dan Castle te leveren. Als zulks in het leveringscontract met C zou staan, dan durf ik de stelling aan dat dat lijnrecht indruist tegen de regels van de EU (o.a. Bolkenstijn: automerken). Het is uit het oogpunt van zowel reclame als public relations bijzonder dom om in een systeem dat moeite heeft het hoofd boven water te houden, zo'n scheuring teweeg te brengen!

En voor degenen die negatief zijn over de Alpha: wees blij dat er een volbloed laptop op de markt komt dat 'Dat andere systeem, dat betere systeem' brengt naast 'dat geweldig gemakkelijke en intuïtieve Windows'. En ach, dat er geen ARM derivaat in zit, da's jammer maar het kan de pret toch niet drukken, wat? Dan is er geen uitvlucht meer: die laptop neem je mee naar de vijand!

van MiC


Reactie van Ed van der Meulen:

On Mon 30 Jun, MiC VanLoon wrote:

> Op de RISC OS Expo 2003 heb ik een betrekkelijk lang gesprek gehad met Jack

> Lillingston van Castle, UK. In dat gesprek zei Jack op een gegeven moment

> dat in 10 dagen (na 21 juni) zou worden gestopt met de productie van de

> StrongArm.

Stop the clock! Drobe reader "Sprow" has this evening pointed out that the 'last orders' deadline on the SA110 aka the StrongARM has passed. According to an Intel Product Change Notification [pdf], the StrongARM processor was discontinued during December 2002 however developers have been given until the 16th June 2003 to place "last time buy" orders for the chip.

Volledige bericht te lezen op http://www.drobe.co.uk/riscos/artifact725.html

Groeten, Ed.


Reactie van Paul Reuvers:

(bericht door de redactie gedeeltelijk geciteerd)

Dit heeft ZEKER niets te maken met anti-reclame. Intel heeft in november of december van het afgelopen jaar reeds aan afnemers van de StrongARM laten weten te gaan stoppen met de productie ervan. Zoals dat gebruikelijk is in de electronica-branche, wordt afnemers vervolgens nog een laatste kans gegeven voor een 'last time buy'. Iedereen kan dan voor de laatste keer een voorraad van die dingen bestellen.

De 'last time buy' van de StrongARM is op 26 juni j.l. verlopen. Wie voor die datum niets heeft besteld, kan niets meer krijgen. Natuurlijk zijn er nog voldoende chips in omloop en zal het altijd nog wel mogelijk zijn om aan ongebruikte exemplaren te komen, maar dit is vooral bedoeld voor reparatie. Het is niet verstandig om daar een nieuw apparaat op te baseren.

Er worden voldoende StrongARM's verkocht om de productie ervan de verantwoorden. Echter, er zijn veel nieuwe varianten van de XScale beschikbaar die een zeer goed alternatief vormen voor de SA. Intel wil op die manier afnemers ertoe aansporen nieuwe dingen te ontwerpen.

Groeten,
Paul Reuvers