Jaarprogramma regio Den Haag

Den Haag, juli 2003

Beste leden,

Ook dit jaar heeft het bestuur van de regio Den Haag van de Big Ben Club zich weer ten doel gesteld U een jaarprogramma voor te schotelen. Samen met de leden die op 26 juni jongstleden aanwezig waren op onze jaarlijkse Hear-in hebben we het programma van het afgelopen jaar geëvalueerd en aan de hand van de opgedane ervaringen het nieuwe programma samengesteld.
Uitgangspunten voor de opbouw van het programma zijn de volgende:

 1. De eerste bijeenkomst in een maand is altijd een regiobijeenkomst zonder vast thema, maar om 20.30 uur wordt de gelegenheid geboden om vragen te stellen aan de spreker over het onderwerp van een/de voorgaande thema-avond. Hiermee willen we bereiken, dat de kennis die op zo'n avond is opgedaan ook thuis door de leden in praktijk wordt gebracht en de ervaring leert, dat je pas thuis de problemen tegenkomt.
 2. Tijdens de regiobijeenkomst in de maand februari vindt tevens de Algemene Ledenvergadering plaats. Zoals afgesproken, zal op bijeenkomsten in de maand januari een beroep gedaan worden op de aanwezige leden om een Kascontrole uit te voeren.
 3. Op de derde bijeenkomst in een maand is altijd de Werkgroep Hardware aanwezig. Zij zullen op de bijeenkomst van 18 september 2003 bepalen, welke onderwerpen dit jaar aan bod komen.
 4. De Werkgroep Genealogie komt eens in de twee maanden bijeen en ook zij zullen zelf het programma van de onderwerpen samenstellen.

Het afgelopen seizoen hebben we met veel plezier gewerkt aan het bouwen van de eigen websites. Het concept van de workshops HTML bevalt ons goed. Een avond waarop iedereen welkom is om in alle rust aan zijn eigen website te werken en gebruik te maken van de kennis van de overige aanwezigen. Inmiddels is de cursist van het eerste uur al uitroepen als eenoog in het land der blinden. Juist door de zelfwerkzaamheid is deze avond uitermate geschikt voor beginners en gevorderden. Dat is ook de reden, dat deze avond dit seizoen 5 maal staat gepland.

De periode 16 oktober tot en met 6 november is door ons uitgeroepen tot maand van de IYONIX. Alle avonden in deze periode staan in het teken van deze telg uit de RISC OS familie en we hopen op die avonden over vele van deze machines te kunnen beschikken.

Uit het programma kunt U verder opmaken, dat vele thema-avonden over een algemeen onderwerp gaan. Dat hebben we gedaan om ons niet op een speciale machine toe te spitsen. Onze vereniging is er namelijk voor zowel de gebruikers van 8-bits computers als voor RISC OS machines.

De zaal is voor onze bijeenkomsten iedere donderdag al vanaf 19.30 uur geopend, doch de meeste bezoekers arriveren zo rond de klok van 20.00 uur. De sprekers van de thema-avonden zullen om 20.30 uur beginnen en hun voordracht zal niet veel langer dan 1 uur in beslag nemen. Daarna is er voor iedereen gelegenheid om vragen te stellen over het behandelde onderwerp. Zoals reeds eerder gemeld zal de spreker op de eerstvolgende regiobijeenkomst op dezelfde tijd aanwezig zijn voor een vragenuurtje. Wanneer het hem door omstandigheden niet lukt op dat tijdstip aanwezig te zijn, zal hij dat op de thema-avond vermelden.

Tijdens de Hear-in is besproken of de deelname aan de Expo 2004 voor onze regio wel zinvol is, gezien de geringe belangstelling van het afgelopen jaar. Die discussie voeren we graag gedurende het komende seizoen. In ieder geval zullen we hierop terugkomen op de regiobijeenkomst van 2 oktober aangezien we dan meer weten over het doorgaan van- en onze eventuele deelname aan de RUM van de regio Eindhoven. Voorlopig staan de voorbereidingsavonden gepland maar geeft het ons ook de ruimte om extra onderwerpen, die in de loop van het jaar aan bod komen (zoals wellicht de Omega), een plaatsje te geven.

Al met al bieden wij U ook dit jaar weer een gevarieerd programma aan en hopen U op een van onze bijeenkomsten te mogen ontmoeten.
Namens het bestuur van de regio Den Haag wens ik U een plezierig seizoen toe.

Jos Timmer


Nog enkele aanvullende opmerkingen:

 1. De maandelijkse regiobijeenkomsten, de cursus- en demo avonden alsmede de werkgroepbijeenkomsten worden gehouden op donderdagavond.
  De zaal is open van 19.30 uur tot 23.00 uur.
 2. In het Activiteitenprogramma is de naam "Werkgroep Hardware" genoemd.
  Deze werkgroep omvat ook het door de regio Den Haag geintroduceerde onderdeel "Programmeren", alsmede de Werkgroep Video & Beeldbewerking, die door een besluit van de RvA van 22 maart 2003 met de Werkgroep Hardware is samengevoegd.
  De Werkgroep Hardware zal - zoals vermeld - op 18 september a.s. haar programma bekendmaken, waarin ook onderwerpen van de toegevoegde onderdelen zullen zijn opgenomen.
 3. Belangrijk: Het tijdstip van aanvang van de cursussen en spreekbeurten is stipt om 20.30 uur. Verwacht wordt dat iedereen op dat moment aanwezig is en de inleiders de benodigde apparatuur hebben opgesteld. Zij kunnen daarvoor al vanaf 19.30 uur terecht.
  Is voor de voordracht een beamer nodig dan moet dat ruim tevoren aan Jos Timmer worden medegedeeld zodat hij kan zorgen dat het apparaat op de betreffende avond aanwezig is.
 4. Alle avonden worden gehouden in het Welzijnsgebouw De Ottoburg, zaal 142, Esdoornstraat 3a in Rijswijk ZH. Deze zaal bevindt zich op de eerste verdieping, trap op en einde trap linksaf, twee deuren door en u vindt halverwege dat gangdeel aan de rechterkant het verenigingslokaal. In het gebouw is een lift aanwezig. Komend uit de lift gaat u rechtsaf en volgt dezelfde route door de deuren als boven.
  Het gebouw is gemakkelijk met het openbaar vervoer bereikbaar, bijv. vanaf station Rijswijk met HTM buslijn 23, halte Lindelaan/Esdoornstraat. Ook de tramlijnen 1 (Delft), 10 (Station Voorburg) en 15 (Stations CS en HS) brengen u via de halte Herenstraat en een klein stukje lopen via de Lindelaan naar de (1e zijstraat rechts) Esdoornstraat.
  Zie het kaartje op onze website.
 5. Leden van andere regio's zijn op alle regio- en werkgroepbijeenkomsten van harte welkom.
  Zij dienen bij het betreden van het verenigingslokaal hun geldig bewijs van lidmaatschap van de Big Ben Club te kunnen tonen.
 6. Hoewel het niet direct de bedoeling is, blijft het mogelijk dat in het activiteitenprogramma wijzigingen worden aangebracht, bijvoorbeeld omdat een inleider op "zijn" avond plotseling verhinderd is en daardoor onderwerpen van datum moeten worden gewisseld.
  Zo mogelijk wordt u daarover met een wijzigingsprogramma geïnformeerd, hetzij persoonlijk, hetzij tijdens een regiobijeenkomst. Wijzigingen worden altijd aangegeven in het programma dat hangt aan de regiokast in de gang van het gebouw. Verder worden deze bekend gemaakt op de website van de regio Den Haag:
  http://home.wanadoo.nl/bbcregiodenhaag/ en in de digitale Asterisk*.
 7. Nog enkele belangrijke contactadressen van werkgroepen die in het regiolokaal hun bijeenkomsten houden:
  Werkgroep Genealogie:
  G.A.M. Battes, tel. (079) 351 18 45, e-mail: gerard.battes@wanadoo.nl
  Werkgroep Hardware:
  S. Voortman, tel. (0187) 68 75 91, e-mail: s.jvoortman@freeler.nl
  Bij hen kunt U informatie krijgen over het programma van de resp. werkgroepen. Uiteraard kunt u hen ook voorstellen doen over de te behandelende onderwerpen in die werkgroepen.
 8. Dit informatieblad van de regio Den Haag wordt toegezonden aan de 59 leden van de regio Den Haag en de 27 leden van de regio ZHZ alsmede aan de leden van het HB. Wij wekken niet alleen alle leden van de regio Den Haag doch ook die van ZHZ op om toch vooral onze bijeenkomsten regelmatig te komen bijwonen. U steekt er altijd wat van op of maakt kennis met nieuwe ontwikkelingen.

Andere bijeenkomsten:

Den Haag/Zoetermeer, augustus 2003,
Jos Timmer, voorzitter,
Ben van den Aardweg, secretaris