riscynieuws.net
waarin belangrijk nieuws door Kees Grinwis bijeengebracht is

Net na het uitkomen van de vorige *Asterisk en dus de vorige editie van riscynieuws.net was het Castle die een bom in de RISC OS wereld liet ontploffen. Castle heeft namelijk de rechten van RISC OS opgekocht, uiteraard is er in deze editie van riscynieuws.net aandacht voor dit feit. Verder in deze editie ondermeer aandacht voor de Iyonix, Oregano, de MicroDigital Alpha en het ROUGPS. Oh ja voor ik het vergeet: we zijn inmiddels aangeland bij de 30e uitgave - jaargang vier, nummer 7.


Het gebeurt zelden dat ik in de inleiding direct al een samenvatting geef van één van de onderwerpen, maar in dit geval was het nieuws zo belangrijk dat ik maar eens van mijn vaste stramien afgeweken ben. Castle Technology heeft namelijk de RISC OS technologie overgenomen van Pace Micro Technology zoals te lezen is in het persbericht dat Castle hierover op de Iyonix website gezet heeft.

Castle heeft, na het aankopen van de rechten op RISC OS, een joint venture opgericht met het in Cambridge gevestigde Tematic Ltd. Deze zal de ontwikkeling, marketing en ondersteuning van een embedded version van RISC OS op zich nemen, deze editie van RISC OS is ontworpen voor het gebruik in een nieuwe generatie van multimedia producten in de consumentenelectronica markt. Castle zal zich blijven richten op de desktop markt.

Dat de overname van de RISC OS rechten door Castle een aantal vragen bij de gebruikers zouden oproepen was te verwachten. Twee weken na het eerste bericht is er dan ook een FAQ (Veel Voorkomende Vragen) op de website geplaatst. In dit docoment worden de antwoorden op diverse vragen gegeven.

Een paar voorbeelden:

Hoe men in ons kleine RISC OS wereldje over deze verandering denkt is te zien in de poll die The Iconbar op haar website heeft staan. De vraag is: "Is Castle owning RISC OS a good thing?" Op het moment dat deze riscynieuws.net gemaakt wordt, is 65% het absoluut eens met deze stelling en is 27% van mening dat het goed is voor Castle, maar men vreest dat de andere RISC OS computers hier geen voordeel van heeft.

Op The Iconbar zijn ook de reacties van RISCOS Ltd en RiscStation te lezen:

Paul Middleton, de directeur van RISCOS Ltd benadrukt hierin dat voor de huidige gebruikers van Select, RISC OS 4 en de AMS niets verandert. De planning voor de definitieve release van Select 3 zal hierdoor niet beïnvloed worden, ook zullen er steeds weer nieuwe versies van Select worden uitgebracht. Voor RiscStation was het nieuws nieuw, officieel heeft niemand doorgegeven dat Castle nu de rechten van RISC OS bezit. Op korte termijn verwacht men hiervan echter geen hinder en wat de verwachtingen op de lange termijn is dat moet men nog afwachten, aldus RiscStation.

Overigens hebben zowel The Iconbar als Drobe aandacht gegeven aan het feit dat Castle nu de eigenaar is van RISC OS. The Iconbar heeft dit gedaan door middel van dit bericht en Drobe heeft er zelfs een achtergrond artikel, genaamd "On with the show" aan gewijd.


Door het bovenstaande nieuws zouden we bijna vergeten dat Castle ook nog werkt aan de IYONIX pc. In dit geval niet zo zeer aan de computer zelf maar aan de technische documentatie voor deze machine, zoals te lezen is in het persbericht met de veelzeggende titel "IYONIX pc technical reference manual now available".

Deze Technical Reference Manual (TRM) is de ultieme handleiding over het moederbord dat gebruikt is in de IYONIX pc en bevat alle technische details zoals:

De TRM bestaat uit totaal 93 pagina's en bevat een schematische weergave van de hardware in A2 formaat en een A3 tekening van de voor en achterkant van de PCB. De handleiding bevat ook een bijgewerkte versie van de "Expansion Card Specification" ook wel bekend als "the Acorn Podule specifications".

Voor dit product zal 99 UKP moeten worden betaald (hier komen nog de verzendkosten bij). deze prijs is identiek aan die van de handleiding van de RiscPC die 10 jaar geleden uitgegeven is.


Deze editie van riscynieuws.net lijkt wel een Castle special te worden, want hier komt nog een bericht vanuit die hoek. Castle heeft namelijk de distributie van Oregano 2 overgegeven aan Oregano UK Ltd. Vanaf 1 augustus 2003 is dit bedrijf verantwoordelijk voor de verkoop, marketing en distributie van deze browser.

Het is de bedoeling dat Oregano UK de ontwikkeling voortzet, hierbij bouwend op het werk dat Oregan doet voor haar browser. Op deze manier blijft het RISC OS platform verzekerd van een product dat zo up-to-date as possible is. [Noot: hopelijk zal dit ook betekenen dat de CSS1/2, JavaScript, DOM en (X)HTML ondersteund zal gaan worden door Oregano 2]

De browser zal nog steeds door Oregan Networks worden geproduceerd en de machines die Castle uitlevert zullen ook nog steeds gratis van de Oregano 2 browser worden voorzien.


Op The Iconbar is ook het bericht over een officieuze benchmark te vinden van de MicroDigital Alpha laptop, een gewone Windowz laptop met een emulator (VirtualRiscPC) die RISC OS kan draaien. De testen, die gemaakt zijn met behulp van RISCOSmark, laten de prestaties van de Alpha ten opzichte van de RiscPC, A4 en Iyonix zien.

Hoewel een benchmark de kale snelheid van een machine laat zien, is het geen afspiegeling van de dagelijkse werkzaamheden - slechts een indicatie hoe de machines zich onderling verhouden. Voor een betere test kun je het beste zelf met de Alpha gaan werken.

Overigens kon de maker van de benchmark ook nog even spelen met een produktie versie van de Omega en zijn algemene indruk was dat de machine ongeveer twee keer sneller was dan een RiscPC.

Op The Iconbar is ook te lezen dat de MicroDigital NewsDesk weer terug is (min of meer), helaas blijft dit beperkt tot een verslag van de RISC OS Expo en de mogelijkheid om het Omega moederbord te gebruiken in een 19 inch rack behuizing. Helaas zijn er op het moment van schrijven slechts twee artikelen aanwezig.


De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (AGM) van RISCOS Ltd, die gehouden zal worden op 12 september van 13.30 tot 14.00 uur, is opnieuw toegankelijk voor zowel aandeelhouders en andere belangstellenden. Iedereen die bij deze vergadering wil zijn moet wel een uitnodiging aanvragen voor 10 september zodat men ervoor kan zorgen dat er voldoende plaats is e.d.

Meer informatie hierover is te lezen in het persbericht dat RISCOS Ltd hierover op haar website gezet heeft, in dit persbericht staan ook de contact adressen voor als men bij deze vergadering wilt zijn.


Op veel punten wordt er weer hard gesleuteld aan zowel het RISC OS besturingssysteem als de applicaties die er op werken, maar op sommige punten wordt er minder vooruitgang geboekt dan op andere. Een steeds groter wordend probleem is bijvoorbeeld de beschikbaarheid van goede printer-drivers. Natuurlijk is het mogelijk om een printer te kopen die Postscript ondersteunt, maar dit soort apparaten zijn over het algemeen niet erg goedkoop. Een goedkope inkjet printer zou veel aantrekkelijker zijn, als er tenminste drivers voor zijn - en die zijn er niet. (Of ze ondersteunen de photo-real mogelijkheden van deze printers niet.)

Of toch wel ?

Natuurlijk zijn er de PhotoReal printers van PhotoDesk, maar die werken maar op een beperkt aantal printers, om het aantal ondersteunde printers sterk uit te breiden heeft Martin Würthner van MW-Software een plan gemaakt om een bestaand GNU project te poorten naar RISC OS. Het gaat hier om het gimp-print project, dit project ondersteunt reeds honderden printers en, wat belangrijker is, het wordt steeds bijgewerkt als er nieuwe printers bijkomen.

Het RISC OS Universal Graphics Printing System project heeft als doel het poorten van de gimp-print library en het bouwen van een RISC OS printer-driver rond die library zodat deze gebruikt kan worden als een gewone driver vanuit de RISC OS applicaties. (voorbeelden hiervan zijn: ArtWorks, OvationPro, Impression, Draw om er maar een paar te noemen)

Deze drivers ondersteunen zelfs de hoogste resolutie waar de printers mee kunnen werken en bieden fotokwaliteit door gebruik te maken van de photo-real inkt van deze printers. Er is ondersteuning voor kleurcorrectie en voor diverse papiersoorten (normaal papier, glossy fotopapier, transparanten, etc) - uiteraard binnen de grenzen van de mogelijkheden die gimp-print heeft.

Hoewel MW-Software een bedrijf is en een bedrijf winst moet maken, zal de uiteindelijke driver toch gratis op de markt komen. De hoofdreden hiervoor is dat de software verspreid wordt onder de GNU GPL, deze licentie zorgt ervoor dat de programmatuur aangepast en uitgebreid mag worden - het uiteindelijke resultaat moet echter weer onder de GNU GPL beschikbaar gemaakt worden. (Hoewel het mogelijk is om de RISC OS printer-driver los uit te brengen als commerciële software, heeft een oplossing waarbij dit niet nodig is de voorkeur.)

Een mogelijke oplossing voor het financieren van het project zijn donaties. Martin Würthner denkt hierbij aan een bedrag van ongeveer 30 euro, of als men een laag inkomen heeft een bedrag van 15 euro. Mensen die graag zien dat dit project uitgevoerd worden kunnen 40 tot 50 euro doneren, niemand hoeft meer dan dit bedrag te betalen. Als u een donatie wilt maken, dan is meer informatie te vinden in het bericht op Martin's website onder het kopje 'Donate'.

De verwachting is dat de software aan het eind van dit jaar uitgebracht zal gaan worden.


Over printers en printer-drivers gesproken: Wat nu al verkrijgbaar is, dat is R-Comp's UniPrint. Met deze applicatie is het mogelijk om de driver van de PC te gebruiken om de printer aan te sturen, de communicatie tussen de Windows en RISC OS kant gebeurt via een netwerk of via de harde schijf. Van dit programma is inmiddels versie 1.35 uitgekomen, in deze nieuwe versie zijn diverse fouten die gemeld zijn door UniPrint gebruikers opgelost, waardoor de betrouwbaarheid van de applicatie nog verder is toegenomen.

Tevens is er voor gebruikers van de VirtualAcorn of Deluxe edities van UniPrint een nieuwe optie bijgekomen, deze versie ondersteunt namelijk de MicroDigital Alpha computer. De gebruikers van de Alpha kunnen dus nu vanuit RISC OS gebruik maken van de drivers die aanwezig zijn op de Windows kant van de machine.


Als afsluiter van deze riscynieuws.net aandacht voor een onderwerp dat breder is dan alleen de RISC OS wereld, namelijk software patenten. De Europese Unie is van plan om een wet aan te nemen die het mogelijk maakt om op software een patent aan te vragen - de gevolgen hiervan zullen overal merkbaar zijn, ook in de RISC OS gemeenschap. Meer informatie is te vinden op de website FFII: Software Patents in Europe.

Momenteel worden er -zelfs in Europa- patenten genomen op zeer eenvoudige of logische computertechnieken, waar iedereen die kennis van computers heeft op kan komen. Een van de duizenden voorbeelden: het is verboden om een voortgangsbalk te programmeren die de voortgang in blokjes laat zien (zie EP0394160)

Nu denkt u waarschijnlijk: Oh, maar als je dat weet gebruik je dat toch gewoon niet?. Daarmee kan dit enkel patent misschien omzeild worden, maar er zijn in Europa meer dan 20000 software patenten. Met andere woorden: bij elke lijn programmacode die een hobby-programmeur schrijft, moet hij/zij een lijst van meer dan 20000 patenten aflopen om te zien of hij/zij niet toevallig iets schendt.

(Met dank aan Cistron voor bovenstaande 2 alinea's)

Dit geldt ook voor de (hobby-)programmeurs die RISC OS software schrijven, de kans dat men applicaties kan maken zonder een patent te schenden zal, als het voorstel wordt aangenomen, zeer klein zijn. De format dialoog die gebruikt wordt om diskettes te formatteren heeft een voortgangsbalk die veel van de punten die genoemd worden in bovengenoemd patent beschreven worden - alleen maakt men geen gebruik van blokjes die afzonderlijk zichtbaar zijn, maar of de rechter dat dan ook zo ziet is nog maar de vraag.

Wat u hier aan kunt doen is het tekenen van deze petitie en anderen (bijvoorbeeld familie en kennissen) ook deze petitie laten ondertekenen. Eventueel kunt u ook een e-mail schrijven naar de vertegenwoordiger van uw politieke partij in het Europees Parlement, maar doe dit alleen als u duidelijk kunt uitleggen wat het probleem van softwarepatenten is.

De enorme publieke aandacht voor dit probleem heeft het Europees Parlement reeds doen besluiten om de stemming die aanvankelijk gepland was voor 1 september (en dat was reeds een uitgestelde vergadering...), uit te stellen tot de week van 22 september.

(Bron: AutomatiseringGids)


In deze editie van riscynieuws.net was er aandacht voor de overdacht van RISC OS van Pace naar Castle, het overgeven van support en marketing van Oregano 2 naar een distributeur en de uitgave van de TRM voor de IYONIX pc. Hiernaast is het ROUGPS besproken en is de nieuwe versie van UniPrint in de schijnwerpers geplaatst, ook was er nieuws van RISCOS Ltd en over de Alpha laptop. Als laatste is er aandacht geschonken aan de dreiging van software patenten (als het voorstel wordt aangenomen).

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaardeerde aandacht, bedankt voor het lezen en tot de volgende keer.

Kees Grinwis