Vreemde monitor, toch goed beeld?
Henri Derksen schakelt van de ene naar de andere monitor

Na de vakantieperiode gaan velen weer naar diverse Big Ben Club regiobijeenkomsten. Degenen die hun computersysteem meenemen, zijn vaak zuinig op hun dure nieuwere spullen en nemen daarom vaak een oudere / kleinere monitor mee naar de club. Immers een LCD-monitor is wel lichter, maar veel kwetsbaarder dan een ouderwetse beeldbuis, ook wel CRT (Cathode Ray Tube) genoemd.

Nadeel van dat gesleep is dat de instellingen (monotortype, en dan vooral de monitordefinitie bestand (wat in de !Boot structuur gekozen is en geladen wordt) voor elke monitor anders is. Gevolg is dat thuis het beeld prima is op b.v. 1024 x 768 op 75 Hz op dat mooie LCD-scherm, maar dat op de club de oude beeldbuis slechts 800 x 600 op 60 Hz aan kan, en dus is het beeld niet om aan te zien, en vaak vrijwel onleesbaar, tot zelfs een zwart scherm aan toe.

Meerdere mensen, en voorheen ook ik, zitten dan "blind" te prutsen om weer een goed beeld te krijgen. Normaal zou je even op !Boot klikken en met Configure Screen het goede monitordefinitie bestand activeren. Maar dan is het thuis weer niet goed, want zo'n MDF activeren is via configure permanent tot de volgende wijziging. Daarnaast moet je dat nu "blind" doen, want je hebt immers geen beeld, lastig dus. Als je er (op tijd) aan denkt, zou je het voordat je van huis gaat kunnen doen.

Kan dat ook (veel) simpeler? Jazeker. Laat de computer normaal booten, en druk als de harddisk klaar is (geen geluid en geen led-activiteit meer) slechts een keer op functietoets F12.
Het commando met de meeste kansen is:

*WIMPMODE 27
plus 2 x een druk op de return-toets.

Dit geeft je een VGA resolutie, wat vrijwel alle monitoren ondersteunen, enkele zeer oudjes zoals (scart-) TV-types daargelaten. Maar dan ben je er nog niet, want het beeld klopt dan vaak nog (lang) niet. Je kunt dan handmatig een monitordefinitie bestand uit !Boot.Resources.Configure.Monitors. naar de Display-manager (direct links van het Switcher icon, helemaal rechts van de ikonen-balk) slepen. Vervolgens klik je hier op om de monitor z'n gewenste schermgrootte weer te laten geven.

Okee, je hebt dan goed beeld tot een volgende reset. Je wilt de wijziging immers tijdelijk, want thuis moet-ie weer goed staan voor de betere monitor aldaar. Maar om nu elke keer weer dat hele proces handmatig te gaan intikken is ook niet handig. Daarom heb ik het volgende bedacht.
Plaats in de directory $.!Boot.Choices.Boot.PreDesk een obey bestandje LibSetup genaamd, met als inhoud:

| $.!Boot.Choices.Boot.PreDesk.LibSetup
| Systeemvariabele om de biblitoheek te activeren. Is overal handig voor!
| Probeer ook eens *EX en je snapt het meteen, groeten van Henri ;-)
*LIB <Boot$Dir>.Library
Dit zorgt ervoor dat onze commando bliblotheek naar !Boot.Library gaat wijzen. Als we nu een *-commando intypen wat het OS (in roms, modules of de actieve directory) niet kan vinden, dan wordt de bibliotheek (Library) afgezocht. In die bibliotheek plaatsen we een 2e bestand om tijdelijk het aangesloten zijn van een andere monitor dan gebruikelijk, goed beeld te laten geven.

We geven dat 2e bestand de naam van onze meeneem-monitor. Thuis heb ik (sinds juni 2003) een Acer AL712 LCD-scherm in 1280 x 1024 x 60 Hz, en op de club-bijeenkomsten gebruik ik een CTX multisync monitor in 800 x 600 x 60 Hz. Dus heb ik mijn hulpbestandje CTX genoemd. Daarin staat:

*WIMPMODE 28
*LoadModeFile $.!Boot.Resources.Configure.Monitors.CTX.CMS-3436
*WimpMode X800 Y600 C256 EX1 EY1 F60
*RUN ADFS::HardDisc4.$.!BOOT.MyBoot.PinSam528
Laten we dit eens even bekijken. WimpMode28 zorgt ervoor dat we weer wat kunnen zien in een eenvoudige VGA-mode. Daarna wordt de MDF voor de CTX (tijdelijk) geladen. Vervolgende de juiste resolutie en heel belangrijk; de juiste framerate (die F60) gekozen. Immers veel oude (S)VGA-monitoren ondersteunen wel 60 Hz, maar geen 75 Hz. En omdat ik nu met een kleiner beeldoppervlak werk, heb ik ook een kleiner uitgevoerde PinBoard-setup gemaakt en gelijk maar geladen. Normaal wordt een andere geladen die op 1280 bij 1024 past, maar daarvan is op 800 x 600 een dele niet zichtbaar, vandaar deze truuk.

Nu hoef ik op de club slechts op F12 te drukken en de letters CTX gevolgd door een druk op de return-toets te geven, en m'n beeld is gelijk goed. Met deze truuk is mijn machine sneller klaar voor gebruik. Soms zijn er (eenmalig) iets hardere maatregelen nodig zoals:

*Configure Sync Auto
*Configure MonitorType Auto
*Configure WimpMode Auto
en een enkele keer zelfs:
*Configure Sync 0
voor het keidhard opgeven van gescheiden H- en V-Synchronisatie, als er geen stropje in de VGA-stekker aanwezig is. Maar een power-on-delete zoals veel te vaak voorgesteld wordt, is echt met een kanon op een mug schieten. Nadeel daarvan is ook nog dat er een heleboel andere vaste instellingen ook niet meer goed staan. Niet doen dus die power-on-delete.

Als toegift de laatste versie van mijn MDF bestanden voor plaatsing in: ADFS::HardDisc4.$.!Boot.Resources.Configure.Monitors

Veel monitorplezier gewenst, en tot weder-mails/-ziens.

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen.
e-mail: henri.derksen@aconet.org
of: 77:8500/504.1 via Aconet.