Onderzocht
toegestuurd door Ben van den Aardweg

Subject: Iedereen kan het lezen

Onderstaande moet je 's lezen, is echt heel maf:

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

(noot van de redactie: als ik het goed bejrigp is het niet nodig alle vheraeln op spelling te cotenrorlen, iedeeren leset toch over de fetoun heen.)