Big Ben Club CD 4

De club is van plan om tijdens de RISC OS Expo in juni 2004 wederom een Big Ben Club CD-ROM (nummer 4 alweer) uit te gaan brengen.
Uiteraard moet dat ding vooraf gevuld en getest worden. Graag willen wij daarom een ieder oproepen om materiaal voor die CD-ROM aan te dragen welke voor publicatie geschikt is.
Bij voorkeur zou het dan moeten gaan om:

Wat kan/mag niet: Alle copyrighted software en artikelen waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming voor publicatie is gegeven.

Vanwege de krappe planning is de sluitingsdatum voor aanlevering:
31 januari 2004!

En bedenk: zonder INPUT, geen OUTPUT ! ;-)

Daarnaast is er een redelijke kans dat dit onze laatste kans is! Misschien is de RISC OS Expo 2004 en ook BBC-CD-ROM4 wel de laatste ;-(. Dus daarom kom op met wat je met anderen wilt delen.

Waar u materiaal kunt aanleveren:

Op een Big Ben Club regiobijeenkomst meegeven aan een van de onderstaand genoemde personen.

Kortom met uw hulp kan die BBC CD-ROM4 dus barstens vol komen...
Wij zien uw input en reacties gaarne tegmoet.

In de maand februari 2004 gaat een groepje testers aan de slag om zoveel mogelijk onvolkomenheden en fouten op te sporen en te laten verhelpen.
In maart 2004 volgt dan nog een 2e testronde, en in april 2004 moet de definitieve versie naar de producent. In mei 2004 wordt BBC CD-ROM4 meegezonden met de jaarlijkse papieren versie van de *Asterisk, samen met uw lidmaatschapskaart.

Alvast onze hartelijke dank voor de medewerking.
Het Big Ben Club CD4 team.

Kees Grinwis, samensteller, tester en producent,
Peter van den Berg, mede-samensteller en tester,
Charles Deckers, club softwareservice en tester,
Henri Derksen, tester,
Simon Voortman, tester,
Pieter Drost, tester.

Bedenk dat dit misschien wel onze laatste kans is. In januari is er immers geen *Asterisk. En na 31-12-2004 wellicht geen Big Ben Club meer? Zelf ga ik daar niet van uit, maar hou er wel rekening mee. Alleen samen kunnen we het tij keren.

Alvast bedankt voor een ieders medewerking,
vriendelijke groeten van Henri Derksen