Kleuren in HTML
waarvan Paul Porcelijn er 16 ziet

BigBenners helpen elkaar altijd graag wat verder met (jawel!) opbouwende kritiek. En passant borrelt daarbij ook voor anderen interessante informatie op. Zoals het volgende (geplukt van Aconet):

Ben>  Ik moet zeggen dat ik het een behoorlijk onleesbare site vind. Zwarte achtergrond, kleine lettertjes in een nauwelijks te onderscheiden kleur (grijs?).
Niet fraai.

SiteMaker>  O...

Paul>  Bij mij (in ANT Fresco) is de tekst oranje op een grijze achtergrond. Ook dat valt niet makkelijk te lezen, temeer daar een groot deel van de tekst cursief is.
Fraai of niet fraai, dat laat ik in het midden, maar ik wil wel als algemene opmerking kwijt dat de drievoudige combinatie

  1. gekleurde tekst
  2. cursief
  3. donkere achtergrond
de leesbaarheid meteen ook drievoudig verslechtert.
Wil je het risico verkleinen dat bezoekers meteen weer wegklikken van je site, wees dan ZEER spaarzaam met deze 3 attributen.
Hou de broodtekst kaal en koel!
Bedenk ook dat je als site-bouwer geen controle hebt over de schermkleuren van je klanten, want die variëren per browser en per videokaart. Als het om tekst gaat is het motto: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dus geen 24-bits fratsen zoals <font color="#551A8B"> maar gewoon <font color="purple"> als je paarse letters wilt.
Maar laat je niet uit het veld slaan. Doorgaan!
Sinds HTML 3.2 zijn dit de 16 standaardkleuren voor tekst en achtergrond:
COLOR NAMES AND RGB VALUES

Black #000000   Green #008000
Silver #C0C0C0   Lime #00FF00
Gray #808080   Olive #808000
White #FFFFFF   Yellow #FFFF00
Maroon #800000   Navy #000080
Red #FF0000   Blue #0000FF
Purple #800080   Teal #008080
Fuchsia#FF00FF   Aqua #00FFFF


Voor de goede orde: de tabel is ontleend aan de HTML 3.2 Reference Specification van W3C
(auteur: Dave Raggett, januari 1997).

Paul Porcelijn,
2011CV16 Haarlem, Netherlands
Tel +31 23 5363788 voice/fax