Opmaakcodes in Publisher
door Charles Deckers

Je kunt naar een leeg !Publisher-document een of meer tekstbestanden (filetype Text &FFF) slepen. De inhoud van die tekstbestanden komen dan in het document, dat je vervolgens eventueel kunt voorzien van opmaak zoals 'vet', 'onderlijnen', etc.

De codes voor die opmaak kun je ook in het tekstbestand en daarna in het Publisher-window slepen.

Noot:
Voor bepaalde toepassingen maak ik tekstbestanden aan, laat er er Gawk-script op los en dan zitten de opmaakkodes op de juiste plaatsen in het tekstbestand. Slepen naar Publisher-window en klaar is kees.
Je kunt deze opmaakkodes ook in zoek/vervang binnen Publisher gebruiken. Voor de liefhebbers, hier komen dan een aantal van deze opmaakkodes:

Opmaakkodes (algemeen toepasbaar)

opmaakkode omschrijving/toelichting{tab} invoegen van een tab-karakter (&09)
{\13}{\10} (regelterugloop)
{nextframe} ga naar volgend frame in document
{underline 1} {underline} onderlijnen (aan- resp uitzetten)
{bold on} {bold} vetdrukken/bold (aan- en uitzetten)
{italic on} {italic} cursief/italic (aan- en uitzetten)
{justify right} {justify} rechts uitrichten van tekst binnen tekstkader
(justify left} {justify} links uitrichten van tekst binnen tekstkader
{justify centre} {justify} midden uitrichten van tekst binnen tekstkader
{font Homerton.Medium} {font} fontsoort kiezen (aan- en uitzetten)
{fontsize 12pt} {fontsize} fontgrootte kiezen (aan- en uitzetten)
{fontcolour rgb€.871,0,0)} {fontcolour} font kleur rood (aan- resp uitzetten)
{fontcolour rgb€,0.8,1)} {fontcolour} idem blauw
{fontcolour rgb€,0.8,0)} {fontcolour} idem groen
geen interne kode voor zwart
idem voor: {linecolour rgb€,0,0)} en {rulecolour rgb€,0,0)}
{leftmargin 2pt} linker kantlijn binnen een tekstframe
{rightmargin 2pt} rechter kantlijn binnen een tekstframe
{pagenumber 0} auto pagina-nummering
{chapternumber 0} auto hoofdstuknummering
{insertfirst 0} auto nummering - 1e nummer
{insertnext 0} auto nummering - volgende nummers
bij automatische nummering (altijd 0 gebruiken)


Opmaakkode voor 'Style', alleen te gebruiken als die 'Stijl' is gedefiniëerd.

opmaakkode omschrijving/toelichting{"stijlnaam" on} {"stijlnaam" off) 'stijlnaam' is de naam van de 'stijl' die via het menu 'Style -> 'New Style' in het Publisher-document is gedefiniëerd.

Misschien heeft iemand iets aan deze tip.
groeten, Charles Deckers