Utrecht (1)
Aart Veenenbos 030 - 6061643.
Bezoekers zijn, na een telefoontje, op ieder moment van harte welkom!
Voor bijeenkomsten kunnen de leden terecht bij de regio Gooi- en Eemland.

Kennemerland (2)
Albert Meijer 0251 - 239162
Buurtcentrum 'Het Guishuis' George Gershwinstraat 207, Zaandijk. 2e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.

Oost (3)
Coert Smit 0317 - 317010,
Johan Kruize 024 - 6415634,
e-mail: johan.kruize@aconet.org,
Aconet: 77:8500/504.27
UniCorn BBS 026 - 4425506.
'De Wieken' zaal 0.2 begane grond Prinses Irenestraat 49, 6661 EA Elst (Gld.) telefoon 0481 - 375283. 1e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.
Agenda:
zie het verslag van de ALV, 3 januari 2004.
7 februari
Demo Virtual Acorn RiscPC op laptop onder Windows2000, samen met RISC OS Select, en ShareFS (access) via Wireless LAN (WiFi).
6 maart
Demo Club Omega (onder zeer groot voorbehoud), zo mogelijk samen met de ge-update Club Iyonix PC (RISC OS 5.03).

Friesland (4)
J. B. A. Heerbaart 058 - 2127024,
Buurtcentrum & sporthal 'De Zonnestraal' De Groene Zoom, 9203 XT Drachten. 3e vrijdag van de maand van 19.00 - 23.00 uur.

Eindhoven (5)
Tom Mandos 040 - 2535727,
Cor v.d. Heijden,
Charles Deckers 040 - 2052238.
Alle bijeenkomsten worden gehouden in 'De Nieuwe Ketting' Tinelstraat 3a, Eindhoven telefoon 040 - 2511999,
Er zijn nog geen bijeenkomstdata vastgelegd.
Voor de meest recente info hierover zie URL: http://members.chello.nl/~a.mandos

Twente (6) Emmen (13)
Frans Gasthuis 0546 - 622318.
'De Compaan' Maardijk 83a Almelo. 1e dinsdag van de maand van 20.00 - 23.00 uur.
Voor de laatste informatie, ga naar: http://www.fgweb.nl/bbc

West- Brabant (7)
Aad Bezemer 076 - 5417109,
Voor bijeenkomsten kunnen de leden terecht bij regio Eindhoven

Zuid- Holland Zuid (8)
Er worden al geruime tijd geen eigen activiteiten meer gehouden. De leden van deze regio kunnen voor regiobijeenkomsten terecht bij de regio Den Haag.

Zeeland (10)
James Hanssens 0118 - 418868,
Max van Loon 0113 - 230320.
Bijeenkomsten na telefonische afspraak op wisselende locaties bij de leden thuis.

Den Bosch (11)
Tonny Brukx, tel. 0486 - 416668.
Pierre Willems, tel. 073 - 5032120.
Voor bijeenkomsten kunnen leden terecht bij de regio Eindhoven.

Amsterdam (12)
Roel Boesenkool 075 - 6411981,
VOKA - gebouw, Vierlingsbeeklaan, Bovenkerk / Amstelveen. Laatste zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.

Gooi- en Eemland (16)
Nico Blom 033 - 4610140,
Speeltuinvereniging 'De Rivierenwijk', Dollardstraat 119, Amersfoort. Telefoon 033 - 4620082. 3e zaterdag van de maand van 13.00 - 17.00 uur.

Den Haag (18)
Jos Timmer 070 - 3624989,
Ben v.d. Aardweg 079 - 321 29 18, e-mail: ben-vd-aardweg@hetnet.nl,
BBS de Randstad 070 - 355 79 75.
Website: http://home.wanadoo.nl/bbc-regiodenhaag/
Welzijnsgebouw 'De Ottoburg' Esdoornstraat 3a, Rijswijk.
elke donderdag van 20.00 - 23.00 uur.
Donderdag 5 februari algemene ledenvergadering. Zie agenda.
Voor de algemene agenda: Zie het jaarprogramma.

Veluwe (19+20)
Michiel Kuijer 0341 - 254835
Voor vragen en/of problemen met uw Acorn computer kunt u altijd terecht bij regio Veluwe!
Voor bijeenkomsten is de regio Gooi- en Eemland in Amersfoort de dichtstbijzijnde mogelijkheid.

Werkgroep Genealogie
G.A.M. Battes - voorzitter - 079 - 3511845, gerard.battes@wanadoo.nl
B.S.P. van den Aardweg - secretaris - 079 - 3212918, ben-vd-aardweg@hetnet.nl

Werkgroep 8-bitters
Henri Derksen - voorzitter - henri.derksen@aconet.org, Aconet: 77:8500/504.1, fax: 026 - 4425506.
Johan Kruize - secretaris - 024 - 6415634,
johan.kruize@aconet.org Aconet: 77:8500/504.27
Janny Looyenga - softwareservice - Janny.Looyenga@aconet.org

Werkgroep Acorn-NL
Contact persoon: Kees Grinwis
dune@dune.demon.nl

Werkgroep Hardware & Video
Simon Voortman - voorzitter - 0187 - 687591 s.jvoortman@freeler.nl
Timo Hartong - secretaris

Expo team
Aad Bezemer - coördinator - 076 - 5417109 a.w.bezemer@hccnet.nl
Matt Hendriks - coördinator riscosexpo@care-it.demon.nl