BBC, HCC, GG, the story

Zowel de Big Ben Club als de Hobby Computer Club bestaan inmiddels ruim 20 jaar. Hoewel in de loop der tijden diverse toenaderingspogingen zijn gedaan is het nooit tot een serieuze samenwerking gekomen tussen beide verenigingen. Rivalen zijn het nooit geweest - daarvoor verschilden ze teveel in doelstelling, omvang, aard en activiteiten. Ze vulden elkaar aan, zou je eerder kunnen zeggen: wat de een niet bood vond je bij de ander. Heel wat BBC-leden waren (en zijn) dan ook lid van beide clubs.

De BBC voor support, know-how, onderling contact. De HCC voor bredere computer-oriëntatie, als internetprovider, computerverzekering. Beide clubs hebben hun jaarlijkse beursdagen en eigen tijdschriften, en ook daarin vullen ze elkaar aan, van overlapping is geen sprake.

Eigenlijk is het merkwaardig dat binnen de HCC nooit een Acorn-gebruikersgroep van de grond is gekomen. Zelfs niet in de bloeitijd van de bbc-computer, die toen (ook binnen de HCC) bij duizenden in gebruik was. Kennelijk zochten de bbc-ers met behoefte aan onderling contact hun heil vooral binnen de Big Ben Club. Dat wat naar binnen gekeerde, die behoefte aan gezelligheid en geborgenheid is ook nu nog een belangrijk kenmerk van de BBC. Het accent ligt op onze regiobijeenkomsten en het onderling contact, en veel minder op het naar buiten propageren van ons geliefde systeem.

Precies andersom ligt dat bij de enthousiastelingen die binnen de HCC aan een gebruikersgroep werken. Hun gaat het er vooral om dat RISC OS en de bijbehorende hardware meer bekendheid krijgen buiten eigen kring. De initiatiefnemers voor een HCC RISC OS GG (GebruikersGroep) en het bestuur van de de Big Ben Club zijn met elkaar in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen doen zonder in te boeten op de eigen identiteit of de ander in het vaarwater te zitten. Een concreet resultaat is er al: de Big Ben Club stelt, onder goede afspraken uiteraard, hun machines (en met name de Iyonix) beschikbaar voor demonstratie- en promotie-activiteiten.

De HCC met z'n honderdduizenden leden is daartoe een interessant en belangrijk podium. Dan moet de RISC OS gebruikersgroep wel groot genoeg zijn om een eigen gezicht te kunnen tonen. De HCC gaf de initiatiefnemers een jaar of wat de kans om groot te groeien, maar die proeftijd is nu voorbij. In 2004 moet de RISC OS gg ruim boven de 100 leden zitten om bestaansrecht te houden.

Zo'n 150 gg-leden: lukt dat? Nog lang niet alle "dubbelleden" hebben zich binnen de HCC (extra) laten registreren als lid van de RISC OS gg. Kom op mensen, het is een kleine moeite en de jaarlijkse HCC-contributie wordt er hooguit een paar euro hoger van. Je helpt de gg ermee aan voldoende power om RISC OS binnen de HCC de extra bekendheid te geven die broodnodig is om te zorgen dat ons systeem blijft voortbestaan!

En dat dat in ieders belang is, behoeft geen betoog! Hoe vaak verzucht(t)en we zelf niet, of horen anderen dat doen, dat er weinig nieuws wordt ontwikkeld terwijl daar op een aantal terreinen grote behoefte aan is! Meer gebruikers van RISC OS is in het belang van iedereen die met RISC OS wil blijven werken en een HCC gebruikersgroep biedt daarvoor een kans! Het initiatief hiervoor verdient daarom ieders steun.

Niet alleen voor de bestaande HCC-leden om zich ook bij de RISC OS gg te laten inschrijven, maar ook voor anderen om alsnog HCC-lid te worden. Bedenk dat je daar uiteindelijk ook de doelstelling van de Big Ben Club mee steunt. Laat je niet weerhouden door de eventuele extra contributie, de steun aan het voortbestaan van RISC OS is dat dubbel en dwars waard! Als iemand zich een Iyonix, Omega of virtuele RPC kan permitteren, lijkt het mij sterk dat een lidmaatschap van de HCC financieel een probleem zou zijn.

Dus voor iedereen waarop dit van toepassing is: gewoon doen, nu!

Paul Porcelijn en Aad Bezemer.