@echo off
cls
IF "%1"==""          GOTO  HELP
IF "%1"=="/?"         GOTO  HELP
IF EXIST   C:\cedees\%1.txt GOTO  PROBLEMS
dir G:\ /b/s >C:\cedees\%1.txt
ECHO De inhoudsopgave CDrom %1 staat nu in C:\cedees\%1.txt
be beep
    wait 1
be beep
    wait 1
be beep
REM fluittoontjes werken alleen als Norton's BE.exe in het path staat.
GOTO END
 :HELP
ECHO  Dit .bat dient om de inhoudsopgave van een CDrom in een inhoud.txt te zetten.
ECHO  Je kunt dan op al je CD's tegelijk een file (of een filetype, bijv .avi) zoeken, 
ECHO           ook zelfs als je de cd hebt uitgeleend, of beschadigd, etc.
ECHO  
ECHO  Je moet ook een naam opgeven (max 8 letters, vanaf win95 mag meer, maar GEEN spaties!)
ECHO  syntaxis:  acdm cdname
ECHO             (zet inhoudsopgave CDrom in c:\cedees\cdname.txt)
GOTO END
 :PROBLEMS
ECHO   Ik denk, dat je deze CDrom al eerder hebt ingevoerd!
ECHO   Anders moet je sowieso een andere bestandsnaam bedenken.
:END