Nieuwe secretaris

Van de regio Den Haag is bericht ontvangen dat

              [ brief d.d. 19 februari 2004 : ik citeer : ]

Ben van den Aardweg in de algemene ledenvergadering van 5 februari 2004 is afgetreden als secretaris van de regio Den Haag.

Als nieuwe secretaris heeft zich aangemeld Piet Zuiderwijk om deze taak op zich te nemen:
P.W.A. Zuiderwijk
mailto:pietzuiderwijk@planet.nl

Ben van den Aardweg blijft wel de zaken behartigen als vertegenwoordiger in de RvA van de regio Den Haag.

Tot zover de brief, van een kersverse regio-secretaris. Wie belang heeft bij actuele verenigingsinformatie moet deze wijiziging zeker in haar of zijn agenda of database opnemen.

We wensen Piet veel succes en ook plezier in deze functie.

Lastig om een zo ge- en bedreven secretaris op te volgen! Goed te horen - goed ook voor de vereniging - dat Ben blijft deelnemen aan het overleg in de Raad van Afgevaardigden.

Jos Ulijn, voorzitter