Over knotsen en hennekotten
door Ben van den Aardweg

Dames en heren leden van de Big Ben Club,
Ik denk met dit bericht een knuppel in het hoenderhok te gooien. Het gaat niet goed met de Big Ben Club. Dat moge duidelijk zijn na de uitkomsten van de laatste RvA en de opmerkingen die we in de aanbiedingsbrief van ons lidmaatschapsbewijs hebben kunnen lezen.

Wanneer op 20 maart a.s. geen aanvullingen komen op het bestuur van de Big Ben Club, waarvan de secretaris al geruime tijd is afgetreden en waarvoor zich nog geen vervanger heeft gemeld, en tot overmaat van ramp de voorzitter en de ledenadministrateur zich ook niet meer als bestuurslid beschikbaar stellen, houdt de Big Ben Club gewoon op te bestaan. Met één bestuurslid, nl. de penningmeester kan de vereniging - wettelijk en statutair gezien - niet voortleven.

Tijdens de algemene ledenvergadering van de regio Den Haag, waarbij toevalligerwijze de voorzitter en de penningmeester van de vereniging aanwezig waren (vanwege de Omega), is het voortbestaan van de vereniging door de leden van de regio ter sprake gebracht. Ondanks een weergave van de feitelijke situatie als bovengenoemd, bleek dat er nog geen aanmeldingen waren ontvangen ter completering van het bestuur. Hoe moet je dan verder?

Vandaag ontving ik de HCC RISC OS nieuwsbrief februari 2004 van Ger van der Vugt. Daarin staat een opsomming van tel-problemen die men heeft om met de HCC te komen tot een gelijk aantal leden die interesse hebben in de RISC OS GG. Dat zal wel goed komen en de verwachting is dat in juni a.s. de RISC OS gg binnen de HCC een feit zal zijn.

Nu is er bij (sommige) leden van de Big Ben Club altijd een grote aversie geweest tegen de HCC omdat die zich alleen maar bezig hield met Windows computers. Afgezien van het feit dat dit niet juist is zou ik zeggen: nou en?? Ook is altijd aangehikt tegen het veel duurdere lidmaatschap van de HCC waarbij met dan een blad kreeg - Computer!Totaal - waarin alleen maar zaken werden besproken die betrekking hadden op Windows computers. Ook dat is inmiddels achterhaald. Inderdaad, een lidmaatschap met Computer!Totaal kost 40,95 euro en dat is meer dan de 20 euro die we nu voor de BBClub betalen.

Maar er zijn ook andere mogelijkheden die een volledig lidmaatschap van de HCC (met alle voordelen van dien) mogelijk maken bijv. een abonnement op Tips en Trucs kost 26,95 euro en ja hoor: bijna volledig op Windows gericht. Dat is niet zo met Internet Tips en Trucs ad 27,95 euro, ook iets voor de RISC OS gebruiker want die internet toch ook? Dan nog ZOOM Magazine dat 24,95 euro kost, een tijdschrift voor digitale fotografie en video. Nogmaals gezegd: met alle HCC voordelen van dien, ik ga die hier niet opnoemen, kijk maar eens in zo'n blad bij de boekhandel.

Dan mijn knuppel: als het nu zo moeilijk is om de Big Ben Club op de been te houden, waarom hevelen we dan niet hele ledenbestand over naar de HCC als een Acorn (of een andere naam) gebruikersgroep en worden wij allemaal lid van de HCC? Niet alleen dat selecte gezelschap van RISC OS bezitters van Ger, maar ook hen die zich nog bezighouden met achtbits computers. Binnen de HCC zijn wel meer van dit soort gezelschappen aanwezig, als bijv. de 6500 GG, de 68000 GG, de Amstrad GG, de Apple GG (voor alle systemen), de Basic GG, de Commodore GG, de MSX GG, de New Brain GG, de P2000 GG, de Sinclair GG, kortom zat GG's met computers uit de tijd dat de Acorn computer "hot" was.

Wij zouden daar als totale Acorn/RISCOS GG prachtig tussen passen. Waarom moeten we de vereniging nu weer opsplitsen in deelgroepen die hetzelfde nastreven? Dat is in het verleden al eens gebeurd en nu doen ze het (op de RUM) toch weer samen.

Over zo'n HCC-voorstel is uitgebreid gesproken tijdens de ALV van de regio Den Haag. Uiteraard kwam daarbij ook het voortbestaan van de digitale Asterisk ter sprake. Peter van den Berg heeft toegezegd in zo'n geval te willen doorgaan met het redacteurschap. Natuurlijk is er ook gesproken over eigen bijeenkomsten want de regio Den Haag wil maar al te graag de wekelijkse bijeenkomsten in Rijswijk voortzetten. Overigens worden in de regio Haaglanden tot 13 HCC-bijeenkomsten per maand gehouden, dus voldoende mogelijkheden om de RPC e.d. te promoten/demonstreren. Natuurlijk is er ook gesproken over de eigen RISCOS Expo en over een eigen stand tijdens de HCC dagen.

Er is veel besproken, maar nog niet genoeg. Wat te doen met de gelden die nog in de kas zitten? Er werd voorgesteld daaruit de HCC contributie voor enkele jaren voor de leden te betalen. Er zal toch ook een GG-bestuur moeten worden gevormd. Kortom: nog veel te doen.

Maar als we niets doen dan ligt de Big Ben Club per 20 maart a.s. op zijn achterste. Die bestaat dan niet meer. Laten we er met ons allen eens goed over nadenken hoe we verder moeten. En als er leden zijn die absoluut tegen zo'n HCC-plan zijn en toch liever het voortbestaan van de Big Ben Club willen, laten die zich dan als de wiedeweerga bij Jos Ulijn of Paul Porcelijn aanmelden als bestuurslid of anders verder niet zeuren.

Ik roep hierbij het bestuur van de Big Ben Club om eens bij de HCC te polsen wat de kansen zijn en dan bij de vergadering van de Raad van Afgevaardigden op 20 maart a.s. daarvan verslag te doen. Het is kort dag maar probeer te redden wat er te redden valt!

Ben van den Aardweg,
afgevaardigde voor de regio Den Haag.