Voorstel samenvoegen/opheffen/herindelen regio's
bedacht door Henri Derksen


Gezien de tand des tijds lijkt mij een voorstel als onderstaand onvermijdelijk.

Huidige situatie Voorstel
regio 02/14 Kennemerland regio Noordholland
regio 12 Amsterdam regio Middenholland
regio 18 Den Haag regio Zuidholland
regio 08 Zuid Holland Zuid regio Zuidholland
regio 04 Friesland, Groningen, Assen regio Noordnederland
regio 01 Utrecht regio Middennederland
regio 16 Gooi en Eemland regio Middennederland
regio 19/20 Veluwe regio Middennederland
regio 03 Oost regio Oostnederland
regio 06/13 Twente regio Oostnederland
regio 05/15 Eindhoven / Limburg regio Zuid-Oostnederland
regio 11 Den Bosch regio Zuid-Oostnederland
(eventueel samenwerkend met Acorner en/of Acorn Atom Club Limburg)
regio 07 West Brabant regio Zuid-West Nederland
regio 10 Zeeland regio Zuid-West NederlandWe gaan dan van 20 naar 8 regio's. Voor sommige regio's verandert er dan weinig, voor andere iets meer. Voordelen: minder regio's, minder lokale bestuursleden en afgevaardigden nodig, en geen plaatsnamen in de regiobenamingen meer. De budgetten, giro-rekeningen e.d. kunnen dan in de loop van 2004 ook worden samengevoegd. De regionale begrotingen voor 2005 moeten dan op basis van de nieuwe indeling worden gemaakt.

De stemverhoudingen op de RvA in de nieuwe situatie volgens postcode regio's zoals ooit vastgesteld.
Eventueel kunnen de grenzen daarvan lichtelijk worden gewijzigd.
De informatie over die postcode-indeling is bij de ledenadministrateur verkrijgbaar en ook al diverse malen rondgedeeld (bij de statuten voorstellen b.v.).

Opmerking:
Destijds was het de uitdrukkelijke wens van de leden van regio's Den Haag en Zuid Holland Zuid om met elkaar te fuseren, en heeft de landelijk penningmeester dat onwenselijk geacht, waarop de RvA het niet door heeft laten gaan. Nu liggen met minder leden de zaken grotendeels anders. Er is immers altijd vooraf en achteraf overleg met de achterban. En een afgevaardigde stemt niet voor zijn eigen idee"en, maar in uitdrukkelijke opdracht van de de wens van de (actieve) leden.


Daarnaast kan elke afgevaardigde een ander machtigen. Met andere woorden het voorkomen van samenvoegen maakt dan niets meer uit, immers of zHz nu blijft bestaan en de afgevaardigde daarvan machtigt de regio Den Haag om namens zHz te stemmen, of dat zHz en Den Haag nu samen gaan, blijft in dat geval vrijwel een pot nat.

Uiteraard moet dit nieuwe concept herindelingsvoorstel met de achterban worden doorgenomen. Maar in principe zou dat met de voorjaars RvA afgerond kunnen zijn. Ik wil dit voorstel dan ook in de komende *Asterisk 21.02 van maart 2004 laten opnemen, zodat een ieder daar alvast kennis van kan nemen.

Dit voorstel zou ik graag behandeld zien op de komende voorjaars RvA op zaterdagmorgen 20 maart in Amersfoort, en in te laten gaan per 1 augustus met het nieuwe (winter) seizoen dus. Met deze input samen met het investeringsvoorstel demoteam wil ik de levensduur van de Big Ben Club zien te verlengen.

Gereed voor ontvangst van constructief commentaar. Tot weder-mails/-ziens,

Met een vriendelijke groet van Henri Derksen.