Wijzigingen clubbestuur

Op 20 maart jl vond (zoals aangekondigd) tijdens de Raad van Afgevaardigden een bestuurswissseling plaats. Het landelijk bestuur is nu als volgt samengesteld:

Leo Smiers, voorzitter

Bob Kooyker, secretaris

Paul Porcelijn, penningmeester

Henry Kroon, lid

Henry Kroon zorgt voor de ledenadministratie. Hij wordt daarbij geassisteerd door Pieter Drost.

Het nieuwe secretariaatsadres van de Big Ben Club is:
Graadt van Roggenweg 41-2, 3531 AB Utrecht, postbus@bigbenclub

Voorafgaand aan de bestuursverkiezing werd gediscussieerd over de toekomst van de club. Algemeen vond de Raad van Afgevaardigden het belangrijk - dat de club als landelijke organisatie in stand blijft en niet uiteenvalt in losse regio's, - dat de club zijn zelfstandigheid behoudt en dus wel samenwerkt maar niet versmelt met andere organisaties, zowel grotere (zoals HCC) als kleinere (zoals Acorner).

Deze punten wogen zo zwaar dat uit de RvA voldoende kandidaten kwamen om met een volwaardig bestuur voort te gaan. De suggestie van een gekoppeld BBC/HCC-lidmaatschap (ingebracht als mogelijk alternatief) was toen niet meer actueel en werd voorshands afgewezen.