Van de ledenadministratie

Bij deze *Asterisk treft U Uw lidkaart 2004 aan. Deze lidkaart heeft U nodig als U (gratis) de Expo op 19 juni a.s. wilt bezoeken. Informatie over de Expo vindt U elders in deze *Asterisk.

Mocht er een fout in de vermelding van de gegevens op Uw lidkaart geslopen zijn, wilt U het dan svp aan mij doorgeven via email, telefoon of briefje aan de secretaris.

In deze zelfde envelop vindt U ook de Big Ben Club CD 4. Dit is een geheel bijgewerkte en vernieuwde versie van de twee jaar oude CD 3. Alle nieuwe PD software is toegevoegd en voor de liefhebbers ook het complete Aconet archief van openbare berichten. Zie een kleine "known bugs list" van deze CD in het redactioneeltje op pagina 22.

Onder aan deze pagina begint de lijst van leden die er geen bezwaar tegen hebben dat hun gegevens gepubliceerd worden. Aan het eind van elke regel staat in een verkorte code welke Acorn/RISC OS computer volgens onze gegevens in Uw bezit of gebruik is.

At = Atom

E = Electron

B = BBC , BBC+

M = Master/ Master Compact

A = Archimedes (A300 t/m A5000)

R = RiscPC (met of zonder StrongArm en/of Kinetic) en A7000

O = Micro Digital Omega

M = Mico

I = Castle Iyonix

In de ledenlijst staat onder regio een getal weergegeven. De tabel voor de betekenis staat in de Asterisk nummer 5 van vorig jaar.

Tot ziens op 19 juni a.s. in Nieuwegein.

Pieter Drost (ledenadministratie)

email (p.drost@mchaaglanden.nl), telefoon (06-41525307)

En hier begint de ledenlijst