Big Ben Club, gebruikersvereniging van Acorn RISC OS en aanverwante computers

De Raad van Afgevaardigden bestaat uit gekozen afgevaardigden van de regio's en komt jaarlijks minimaal 2x bijeen. Het hoofdbestuur bestaat uit dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) + 1 lid.
Zitting hierin hebben:

Leo Smiers, voorzitter 075 - 6220384
bbc-bestuur@fam.smiers.name

Bob Kooyker, secretaris 030 - 2940106
bobkooyker@wanadoo.nl

Paul Porcelijn, penningmeester 023 - 5363788
p.porcelyn@hccnet.nl

Henry Kroon, lid en ledenadministrateur 0570 - 611895
henry.kroon@net.hcc.nl

Bereikbaarheid en informatie:
e-mail algemeen: postbus@bigbenclub.nl
e-mail redactie Asterisk: asterisk@pberg.demon.nl
webmaster adres: bbcweb@care-it.demon.nl
website: http://www.bigbenclub.nl
inhoud en technische verzorging: Matt Hendriks

Statuten en Algemeen reglement worden aan leden gratis verstrekt.
Voor een extra exemplaar: stuur een briefkaartje aan de verenigingspostbus. Zie voor adres hieronder.
Statuten en Reglement kunt u ook via Internet raadplegen of downloaden: klik op http://www.bigbenclub.nl/bbc/statuten.html

Voor vragen:

Rekeningnummer: postgiro 24.16.403 t.n.v. penningmeester Big Ben Club.

Correspondentie:
Technische vragen, vragen over advertentietarieven en alle andere correspondentie kunnen worden verzonden aan de voornoemde adressen.

Software Service coördinator
Charles Deckers tel. 040 - 2052238

Unicorn BBS system operator
Henri Derksen tel. 026 - 4425506

BBS De Randstad system operator
Frank de Bruijn tel. 070 - 3557975

IntAconet lijstbeheerder
Frank de Bruijn netboss@intaco.net

Helpdesk datacommunicatie
Henri Derksen, UniCorn BBS of fax: 026-4425506,
e-mail: henri.derksen@aconet.org, Aconet 77:8500/504.1