riscynieuws.net
waarmee Kees Grinwis alle nieuws verspreidt

Voor u ligt de 39e editie van riscynieuws.net, dit is het 6e nummer van de 4e jaargang. In dit nummer wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het nieuws dat de RISC OS gemoederen al weer 1 maand bezig houdt namelijk het conflict over de rechten van RISC OS tussen Castle Technology en RISCOS Ltd. Als u hier nog niets van weet dan zult u wel nieuwsgierig geworden zijn - dus begin ik maar vlug met dit bericht.


Waarschijnlijk heeft u het nieuws over de RISC OS licentie-crisis al gelezen op Drobe of de berichtgeving hierover gevolgd via The Iconbar, ook is het mogelijk dat u de door de Big Ben Club georganiseerde RISC OS Expo te Nieuwengein bezocht heeft en heeft u daar de meningen van RISCOS Ltd en Castle over deze zaak gehoord. Behoort u echter tot de groep die hier nog niets van gehoord heeft, dan volgt hier een korte samenvatting van de grootste crisis in RISC OS-land sinds het annuleren van de Phoebe Risc PC II.

De eerste berichten die aangaven dat er wat rommelde verschenen enkele dagen voor de RISC OS Expo op Drobe, Stuart Tyrell Developments (STD) had al haar klanten een bericht gestuurd waarin men melding maakte van het tijdelijk stopzetten van de levering van de A75 en de A6. Volgens STD is men hiertoe over gegaan omdat 2 3rd parties een juridisch conflict hadden (over de rechten van RISC OS, maar dat stond niet zodanig in de e-mail die men naar al hun klanten gestuurd had.)

Één dag later verscheen het bericht dat VirtualAcorn ook besloten had om haar producten (VirtualRPC-SE en VirtualRPC-Adjust) niet langer te leveren, tenminste niet totdat het conflict tussen de 2 grote RISC OS bedrijven opgelost waren. Een direct gevolg hiervan was dat VirtualAcorn niet naar de RISC OS Expo gekomen is, een stap die men betreurde. De technische ondersteuning van de producten van VirtualAcorn is, zoals te lezen is in hetzelfde bericht, overigens niet beëindigd.

Op 16 juni, nog een dag later, wordt duidelijk wat de oorzaak is van de stappen die genomen zijn door STD en VirtualAcorn. Castle Technology, de eigenaar van RISC OS, heeft de licentie die RISCOS Ltd het exclusieve recht geeft voor de ontwikkeling en distributie van RISC OS voor de desktop-markt ingetrokken. Volgens Castle heeft RISCOS Ltd herhaaldelijk de voorwaarden die in het licentie-contract staan overtreden. Volgens Castle heeft men ongeveer 1 jaar lang geprobeerd om deze zaken op te lossen, maar heeft RISCOS Ltd geen enkele moeite gedaan om alsnog aan deze voorwaarden te voldoen.

In hetzelfde bericht staat overigens dat Castle niet de intentie heeft om de licentienemers van RISC OS (4) in de kou te laten staan. Het is niet hun bedoeling om dezelfde strategie als Acorn te gaan volgen. Men heeft niet de intentie om de bedrijven die een licentie via RISCOS Ltd afgenomen hebben te beschadigen of tegen de interesses van de gehele RISC OS gemeenschap in te gaan. Op het moment dat het bericht van Castle publiek gemaakt werd kon Castle nog geen licenties uitgeven aan de huidige klanten van RISCOS Ltd, maar men wil wel degelijk deze bedrijven gaan ondersteunen - zelfs al zijn het concurrenten van Castle.

Overigens staat er op The Iconbar een nieuwsbericht met daarin een kort verslag van een persconferentie over het beëindigen van de licentie die RISC OS Ltd heeft ( of had) op RISC OS, die gehouden is door Castle enige dagen na de RISC OS Expo. Het is ook mogelijk om een audio versie van deze persconferentie te downloaden in MP3 formaat. Verder is het mogelijk om het verslag te downloaden in Word-formaat(!) -huh?- zoals te lezen is in dit bericht op opnieuw The Iconbar.

RISCOS Ltd heeft als reactie op de beweringen van Castle een persbericht op haar site geplaatst, in dat bericht wordt in het kort ingegaan op de geschiedenis van RISC OS (versie 4) sinds het ontmantelen van de workstation divisie van Acorn. Hierbij wordt er aangegeven dat men RISC OS 4 aan diverse bedrijven (waaronder Castle, RiscStation, MicroDigital, Advantage Six (A6) en VirtualAcorn) gelicentieerd heeft, zonder dat Element 14 of Pace aangaven dat men de voorwaarden die in het contract staan niet zou nakomen.

Volgens het bericht heeft RISC OS Ltd altijd voldaan aan de voorwaarden die opgesteld zijn in de 'Head Licence' en men geeft verder aan dat de beweringen die Castle Technology nu maakt totaal niet waar zijn. Verder geeft men aan dat het jammer is dat A6 en VirtualAcorn nu hebben moeten stoppen met het leveren van RISC OS producten.

In hetzelfde persbericht wordt er verder nog aangegeven dat men al 2 jaar in discussie is met Pace en Castle over het feit dat Castle RISC OS gebruikt in een product voor de desktop markt en de beweringen die Castle [afgelopen jaar] gemaakt heeft tegen RISCOS Ltd en de AMS's.


De eerste gevolgen van het conflict tussen Castle en RISCOS Ltd zijn er al, Advantage Six heeft namelijk besloten om de RISC OS tak van haar bedrijf Stuart Tyrell Developments (STD) tijdelijk te sluiten. Dit bericht is te lezen op The Iconbar, dat een e-mail hierover ontvangen heeft van Advantage Six/STD. De hoofdreden voor deze tijdelijke sluiting is het minimaliseren van de verliezen en het kunnen evalueren van de wijzigingen die plaatsgevonden hebben in de RISC OS markt.

Men gaf aan het bedrijf voor zeven dagen te sluiten en al op 13 juli een volgende aankondiging te doen over deze zaak. Er zullen geen wijzigingen zijn voor het bedrijf Advantage Six, de service naar de OEM klanten en de ondersteuning en garantie zal ook niet beïnvloed worden.


Hoewel de discussie tussen Castle Technology en RISCOS Ltd de gemoederen in de RISC OS wereld erg bezig houdt, blijft het dagelijkse leven natuurlijk gewoon doorgaan. Zo wordt er op Drobe melding gemaakt van het feit dat CJE Micro's de verkoop en marketing van de Photodesk producten overneemt. Het gaat hierbij om OHP2, de PhotoReal printer drivers, CameraDesk en natuurlijk het vlaggenschip van het bedrijf PhotoDesk.

Chris Evans, de eigenaar van CJE Micro's, geeft aan dat hij blij is om zo'n belangrijk RISC OS product in zijn portefolio te mogen opnemen. Men verwachte de uitgifte van versie 3.06 zeer snel te kunnen doen.

Het is mogelijk de het eerste bericht dat op Drobe verschenen is de impressie gewekt heeft dat de totale ontwikkeling van de producten, die door Photodesk op de markt gebracht zijn, overgegaan zou zijn naar CJE Micros - dit is echter niet het geval. CJE heeft wel het exclusieve recht om de producten te distribueren, maar Photodesk Ltd blijft verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de producten. Verder blijft Photodesk de eigenaar van de producten, men zal deze echter alleen nog maar aan CJE Micro's leveren. Deze exclusiviteit zal het CJE hopelijk mogelijk maken om de producten beter te vermarkten.


Ondanks het feit dat Castle de licentie die Element14/Pace gegeven hadden aan RISCOS Ltd heeft ingetrokken, heeft RISCOS Ltd toch een nieuwe versie van RISC OS Select uitgebracht. Select 3 issue 4 is dan nu ook beschikbaar voor alle abonnees op het 'Select scheme'. Deze versie is beschikbaar voor mensen die een abonnement hadden op het 'Select scheme' tot maart 2004, evenals voorgaande jaren geeft men de Select gebruikers een kans om te zien wat er in de komende Select versie beschikbaar komt voordat men hoeft over te gaan tot verlenging van het lidmaatschap.

Select 4 ontwikkeling is reeds gaande sinds het Adjust ROM project afgerond is en de eerste resultaten hiervan zullen naar verwachting rond kerst beschikbaar komen. De details zijn, zoals altijd, nog aan verandering onderhevig, maar men geeft al wel aan dat er een groot scala aan Postscript compatibel fonts in opgenomen zal zijn. Hiermee zal men de planning die door Acorn reeds ten tijde van RISC OS 2 gedaan was eindelijk complementeren.

Overigens staat in hetzelfde bericht ook te lezen dat Castle contact met RISCOS Ltd heeft opgenomen over het opnemen van Select mogelijkheden in het Merlin (RISC OS 5+) project.


Alle lezers van de *Asterisk kennen natuurlijk het Nederlandse bedrijf X-Ample Technology (XAT), onder andere bekend van het importeren van de Castle Iyonix pc. Maar ze maken ook software, zoals het programma !USBinfo en nieuwe HID muis/toetsenbord drivers (voor de USB stack van Castle). Hiernaast heeft men recent de rechten overgenomen van Impression en is men bezig om deze 32-bit compliant te maken en uiteindelijk uit te brengen onder de naam Impression-X.

Drobe bericht dat XAT op dit moment in gesprek is met de originele auteurs van het pakket over het voorzetten van de ontwikkeling en het overnemen van de distributie van RiScript. Volgens ditzelfde bericht zouden de makers hun contract met Cerilica beëindigd hebben.

Ontwikkelingen die gebruikers van RiScript kunnen verwachten zijn onder meer 32-bit compatibiliteit en clipping, vooral deze laatste feature was een gemis voor veel gebruikers van RiScript. Als deze versie beschikbaar komt, dan is het ook op RISC OS mogelijk om bestanden te bekijken en aan te maken met clipping - vooral het bekijken van bestanden vanuit de PC/Mac wereld zal dan een stuk aangenamer zijn. Het freeware pakket !PDF heeft overigens al langer de mogelijkheid om bestanden met clipping weer te geven, alleen is de ondersteuning hiervoor beperkt.

Iyonix bezitters zullen vooral de 32-bit compatibiliteit op prijs stellen, tenslotte is RiScript een handig gereedschap - maar zonder 32-bit versie hebben deze mensen niets aan de applicatie.

Op dit moment is er alleen een bericht op Drobe en een vermelding op The Iconbar, op de sites van Cerilica of XAT is nog geen bericht geplaatst over een eventuele overname van RiScript door XAT. We zullen dus nog geduldig moeten wachten totdat er een officieel bericht geplaatst zal worden, maar het is goed nieuws omdat het jammer zou zijn dat zo'n mooi pakket als RiScript niet meer verder ontwikkeld zou gaan worden...


Al in eerdere edities van riscynieuws.net is er melding gemaakt van de applicatie PCITV, hiermee is het mogelijk om TV te kijken op een Iyonix pc die uitgerust is met een Pinnacle TV-kaart. Op The Iconbar is te lezen dat Simon Wilson een nieuwe versie van dit programma heeft uitgebracht.

Tot de nieuwe mogelijkheden behoren:


Met al het nieuws rond de RISC OS crisis zou ik bijna vergeten zijn om de links naar de diverse foto-reportages van de RISC OS Expo te geven, natuurlijk heeft Drobe iemand afgevaardigd om foto's te maken, zoals te lezen is in dit artikeltje.

Ook heeft men een artikel met daarin een korte beschrijving van de show, waaronder het feit dat Desk de Omega uitleverde en verkocht op de Expo. Verder wordt er melding gemaakt van de mededeling van Jack Lillingston van Castle dat men wel degelijk het belang van VirtualRiscPC ziet voor de RISC OS markt en is er aandacht voor het feit dat RISCOS Ltd aanwezig was op de show en RISC OS Select en Adjust verkocht aan klanten.

The Iconbar had geen afgevaardige naar de show gestuurd en maakte dus gebruik van informatie die op de Duitse website 'ArcSite' gepubliceerd werd. Overigens staat hier weinig meer nieuws in dan in het bericht dat Drobe gepubliceerd heeft.


Dit was de 39e editie van riscynieuws met daarin naast crisis nieuws ook nog aandacht voor de berichtgeving van Drobe t.o.v. de RISC OS Expo van 2004, (geruchten over) de overname van RiScript door XAT, berichtgeving over de nieuwe versie van Select, het nieuws dat de distributie van de Photodesk producten door CJE Micro's is overgenomen en de melding van een nieuwe versie van PCITV.

Voor nu hartelijk dank voor uw gewaardeerde aandacht en tot de volgende keer.

Kees Grinwis