Deze nieuwsbrief is aan alle leden van de HCC gestuurd die aangegeven hebben dat ze lid willen worden van een op te richten RISC OS gebruikersgroep. Voor de volledigheid is de hele nieuwsbrief opgenomen. Overigens is deze g.g. geen activiteit van de Big Ben Club. Deze nieuwsbrief wordt hier gepubliceerd omdat het een van de initiatieven is met promotie van RISC OS als oogmerk.

HCC RISC OS Nieuwsbrief augustus 2004

 1. Inhoud
  1. Items in deze nieuwsbrief
  2. Aanwezigheid en bij oprichtingsvergadering
  3. Agenda oprichtingsvergadering
  4. Programma rest van de dag
  5. Vacatures (Lees dit nog eens, we hebben nog een bestuurslid nodig!)
  6. Terugkerende items
   - Verspreiding
   - Naamstelling
   - Berichten
   - SmartGroups
   - Contact
 2. Aanwezigheid en legitimatie bij de oprichtingsvergadering
  De nieuwsbrief van juli kondigde de oprichtingsvergadering al aan; we gaan nu verder met alles wat hiermee te maken heeft. Een van die punten is de aanwezigheid van de leden. Het is van groot belang dat er zoveel mogelijk leden aanwezig zijn op de oprichtingsvergadering.

  Omdat er officieel volgens de statuten van HCC gestemd gaat worden is het belangrijk dat je je HCC-lidmaatschapspas kunt tonen. Vergeet deze dus niet mee te brengen, anders telt je stem niet tijdens de oprichtingsvergadering. Graag vernemen wij daarom van ieder lid of hij/zij er zal zijn. Die berichten druppelen al langzaam binnen, maar we willen graag van iedereen een bericht. Dat is voor ons ook gelijk een bewijs of dit nieuws gelezen is.

  Naast deze nieuwsbrief zul je van Leo Reijnen, verenigingsmanager van HCC per post een uitnodigingsbrief ontvangen voor de oprichtingsvergadering. Met daarin o.a. de agenda punten van de vergadering. Let dus op je brievenbus.

  Overigens zijn ook niet-leden-die-dan-lid-willen-worden van harte welkom. Als je dus mensen kent die dit overwegen: breng ze mee! Er zullen computers aanwezig zijn: kunnen ze gelijk met RISC OS spelen. Want uiteraard blijven we doorgaan met de ledenwerving voor onze groep!

  Stuur je reactie naar mailto:riscos@hccnet.nl , als je niet bent ingeschreven op de maillijst "riscoscg@intaco.net" (waar de nieuwsbrief maillijst ook aan gekoppeld is). Graag ontvangen wij van iedereen bericht, dus laat het even weten. Onze dank voor uw medewerking in deze.

 3. Datum, aanvang en agenda Oprichtingsvergadering
  11 september is daar dan dus eindelijk die vergadering waarin de HCC RISC OS gg officieel zal worden opgericht. De aanvang is 11.00 uur, (voor een complete routebeschrijving kijk op deze URL. De locatie is het HCC-kantoor in Houten.

  Tijdens deze vergadering wordt de naam van onze groep officieel gekozen en wordt het interim-bestuur door de leden aangesteld. Ook worden de doelstellingen van de groep vastgesteld. Voorstellen worden aangenomen als de meerderheid alle aanwezige leden hiermee akkoord gaat. We benadrukken het nog een keer: Omdat er officieel volgens de statuten van HCC gestemd gaat worden is het belangrijk dat je je HCC-lidmaatschapspas kunt tonen. Vergeet deze dus niet mee te brengen, anders telt je stem niet tijdens de oprichtingsvergadering. Onze oprichting zal in de ledenraadvergadering van HCC op 30 oktober a.s. bekrachtigd worden.
 4. De rest van het programma
  Na de vergadering kunnen we aan de rest van de dag zelf een invulling geven. Deze invulling zou wellicht een netwerk dag kunnen zijn. Wie dit gaat verzorgen is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. We zijn in afwachting van de toezegging, en dat komt omdat het nu vakantie tijd is waar een vertraging onvermijdelijk zal zijn.

  Uiteraard mag iedereen zijn/haar computer meebrengen. Probleempjes kunnen we wellicht die dag ook verhelpen of in ieder geval bekijken.

  Er is een ADSL netwerk verbinding aanwezig, en ook een router. Hier kunnen we dan zelf weer een wireless accespoint aan vast koppelen. Als je je computer meebrengt en op internet wilt, zorg dan wel dat je zelf een UTP kabel bij je hebt. Dat is wel zo makkelijk.
 5. Vacatures
  Er zijn nog twee vacatures te vervullen.
  1. Een penningmeester;
  2. Iemand buiten het bestuur om de internetsite up-todate te houden.

  Op de oproep in de vorige nieuwsbrief is jammer genoeg geen reactie gekomen. Ondertussen is er wel iemand benaderd, namelijk Kees Meijer die zich ook beschikbaar stelt voor de functie 'Secretaris'. Hans Muyderman heeft zich beschikbaar gesteld als 'stand-in' (reserve) bestuurslid. De voorlopige samenstelling van het bestuur ziet er nu als volgt uit:

  Ger van Vugt (voorzitter)
  Kees Meijer (Secretaris)
  Willem Arends (redacteur)
  Rick Denkers (ledenadministratie)
  Aad Bezemer (kaderlid)
  Matt Hendriks (kaderlid)

  We hebben dus -bijna- de beschikking over het juiste aantal mensen. Een penningmeester zou het compleet maken en het bestuur op de gewenste 7 personen brengen.

 6. Terugkerende items
  Onderin de nieuwsbrief staan steeds enkele zaken die blijvend van belang kunnen zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat de tekst van de items nooit zal wijzigen.
Einde nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief kwam tot stand door samenwerking van
Ger van Vugt
Frank de Bruijn
Hans Muyderman