Aktiviteiten programma werkgroep Hardware & Video

Op de afgelopen bijeenkomst hebben we ons uitgebreid bezig gehouden met de komende bijeenkomsten en wat we daarin willen gaan doen. Het plan is om in ieder geval twee projekten te gaan doen:

  1. RISC OS vanuit je luie stoel: Infra rood besturing en -controle;
  2. Back to the future: Moderne moederboarden in oude kasten bouwen.

Projekt 1 zal zich bezig gaan houden met infrarood-besturing en -data-overdracht, met uiteindelijk de bedoeling om je computer met een afstandsbediening nuttige dingen te laten doen, of de computer te gebruiken om je audio/video-apparatuur te kunnen aansturen (denk dan bv. aan het op laten nemen van bv. een minidisk [die geen timer heeft] op een van te voren bepaald tijdstip). Ook wordt gedacht aan het overdragen van informatie tussen computers.

Projekt 2 zal zich richten op het gebruik van oude computer kasten (bv. van een MSX, een BBC enzo) om moderne moederboards in te kunnen bouwen. De achterliggende gedachte is dan vooral om te kijken hoe de oude toetsenborden werken, en dat om te gaan zetten naar een PS/2 aansluiting voor de nieuwere machines.

Opzet van het geheel: We hebben per projekt 3 avonden gepland. De eerste avond zal besteed worden aan het verzamelen van informatie uit de aanwezige literatuur en het opzetten van een werkplan, waarna er twee avonden gepland zijn om daadwerkelijk de soldeerbout en/of de programmeertools ter hand te nemen.

We hopen te beginnen op donderdag 21 oktober 2004 met de literatuur studie voor projekt 1, waarna we op 18 november de eerste praktijkavond hopen te hebben. Verdere data en onderwerpen van de avonden worden nog in de Asterisk en op de website http://home.wanadoo.nl/bbc-regiodenhaag/ bekend gemaakt.

Tenslotte hebben we nog een (al langer lopend) projekt, nl. het porten van software om een draaibank(je) aan te kunnen sturen. Het is de bedoeling dat op een van de komende avonden diverse mensen tegelijk aan deze software werken, zodat het projekt sneller afgerond kan worden.

Uiteraard staan onze avonden ook open om hardware problemen met je computer op te lossen, maar we willen het aksent leggen op onze geplande projekten. Desondanks is de afgelopen bijeenkomst niet alleen gebruikt om het aktiviteitenprogramma op te stellen, maar is tevens bij een van de leden een nieuwe harddisk in zijn computer gebouwd, waarbij weer gebleken is dat ook zo iets op zich simpels, toch problemen op kan leveren. De nieuwe harddisk wilde nl. beslist niet samenwerken met de aanwezige CD rom speler!

Kom dus op de 3e donderdag van de maand naar de Ottoburg, voor de bijeenkomsten van de werkgroep Hardware & video! Pieter Drost zorgt voor de koffie en de koeken, en met z'n allen zorgen we voor de gezelligheid!

Simon Voortman, voorzitter werkgroep Hardware & Video.